Drömmar går i uppfyllelse – alla barn har rätt till en hobby Vårt handelslag stöder lokal fritidsverksamhet för barn och unga


Den 20 november firar vi den internationella barnkonventionens dag. Dagens syfte är att påminna om barnen ställning och vikten av att främja barns välmående överallt i världen. Vårt handelslag vill på sitt verksamhetsområde vara med och stöda speciellt verksamhet riktad till barn och unga. Vi sponsrar årligen bland annat olika evenemang och föreningsverksamhet med ungefär 200 000 euro. Utöver det här delade vi i höst igen ut 100 000 euro till 64 föreningar via kampanjen Det egna området till godo. Föreningarnas verksamhet riktar sig till barn och unga och förebygger samtidigt mobbning och förhindrar utslagning.

18.11.2022

För många familjer kan barnets hobby också annars vara en jättestor ekonomisk investering, och alla barn och unga har inte jämlika möjligheter att delta i någon hobbyverksamhet på fritiden som sina jämnåriga. Därför har det varit speciellt viktigt för vårt handelslag att stöda de aktörer som ordnar hobbyverksamhet som riktar sig till barn och unga. Vi strävar efter att rikta stödet till olika organisationer och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde och på så sätt öka på barns och ungas välmående på verksamhetsområdet. Vi sponsrar många idrottsföreningar, scoutorganisationer, musik- och teaterföreningar.

Vi hoppas att vi med våra sponsringar kan stöda barn och ungas jämlika möjligheter att ha hobbyer, vara del av en grupp och få uppleva trevliga stunder med idrott och kultur. Att stöda barn och ungas delaktighet och styrkor är också en del av arbetet för att förebygga problem med den mentala hälsan, och att ge barn och unga råd och verktyg inför framtiden.

Trevlig barnkonventionens dag.

Läs mer om vår sponsring här.