Unelmista totta – harrastaminen kaikkien lasten oikeus Osuuskauppamme tukee lasten ja nuorten paikallista vapaa-ajan toimintaa


Marraskuun 20. päivä vietämme kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa. Osuuskauppamme haluaa omalla toimialueellaan olla mukana tukemassa varsinkin lasten ja nuorten toimintaa. Sponsoroimme vuosittain noin 200 000 eurolla muun muassa tapahtumia ja seurojen toimintaa. Tämän lisäksi lahjoitimme tänä syksynä jälleen Paikallisesti hyvää -kampanjan kautta 100 000 euroa 64 yhdistykselle, joiden toiminta on suunnattu lapsille ja nuorille ja joka ennaltaehkäisee kiusaamista ja syrjäytymistä.

18.11.2022

Lapsen harrastus voi olla monelle perheelle todella iso rahallinen investointi, eikä kaikilla lapsilla ja nuorilla ole samanvertaisia mahdollisuuksia harrastaa vapaa-ajalla kuin ikätovereillaan. Siksi osuuskaupallemme on ollut erityisen tärkeää tukea niitä tahoja, jotka järjestävät lapsille ja nuorille kohdistettua harrastustoimintaa. Pyrimme kohdistamaan tuen laajasti erilaisiin järjestöihin ja tahoihin koko osuuskauppamme toimialueella ja näin lisätä toimialueen lasten ja nuorten hyvinvointia. Sponsorointikohteissamme on monia urheiluseuroja, partiolaisia, musiikki- ja teatteriyhdistyksiä.

Toivomme, että sponsorointimme myötä voimme tukea lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa, olla osallisia jotain ryhmää ja kokea ilon hetkiä urheilun ja kulttuurin parissa. Lasten ja nuorten osallisuuden ja vahvuuksien tukeminen on myös osa mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevää työtä ja antaa lapsille ja nuorille eväitä ja työkaluja tulevaisuutta varten.

 

Hyvää lapsen oikeuksien päivää.

Lue lisää sponsoroinnistamme täältä.