”Det var jätte roligt att jobba på ABC, jag önskar att jag kunde få gå dit igen” – i handelslagets miniatyr-ABC får man bekanta sig med arbetslivet


Vårt handelslag fortsätter samarbetet med Företagsbyn i Esbo med vår miniatyr-ABC. I miniatyrstaden i Företagsbyn kan skolelever jobba med olika arbetsuppgifter på ABC-stationen. I och med det kommer framtida medarbetare i kontakt med många olika arbetsuppgifter som finns i en trafikbutik.

7.2.2023

Inne på ett tredje läsår av givande samarbete

Vårt samarbete med Företagsbyn började 2020, då ungdomarna för första gången fick pröva på hur det är att arbeta på vårt handelslags miniatyr-ABC. Det har varit viktigt för vårt handelslag att stödja fritidsaktiviteter och även studier för barn och ungdomar på vårt område och deras möjlighet att bekanta sig med arbetslivet till exempel med praoperioder. Samarbetet med Företagsbyn utökar denna möjlighet ytterligare. Under förra året deltog över 12 000 sjätte- och niondeklassare från Nyland i verksamheten där de fick pröva sina vingar i arbetslivet.

Vårt handelslags främsta personalmål är att erbjuda positiva arbetserfarenheter, speciellt för unga som är i början av sin arbetskarriär. Övergången till arbetslivet är ett mottagligt skede, som enligt undersökningar inverkar på hur hela arbetskarriären lyckas.  Samarbetet med Företagsbyn ger redan i ett tidigt skede unga en möjlighet att bekanta sig med en av handelslagets branscher och dess arbetsuppgifter.

– Det här samarbetet är viktigt för att barn och unga ska få möjlighet att redan i ett tidigt skede bekanta sig med det riktiga arbetslivet och pröva på olika uppgifter med stöd av lärare och utbildare. Jag tror att många av de unga som nu övar på att jobba på miniatyr-ABC:n i framtiden kan vara våra framtida sommarjobbare på någon av våra många enheter, säger personaldirektör Paula Pajunen.

”Tack för denna möjlighet, det var den bästa dagen i mitt liv”

Företagsbyn som finns i Esbo är en miniatyrstad var olika samarbetspartner har egna företag och vårt handelslag har en miniatyr-ABC där skolelever under en dag kan prova på hur det känns att jobba. Varje skolelev har sin egen arbetsuppgift som hen får lön för.  Eleverna är både kunder och medarbetare. När eleverna jobbar på ABC-stationen får de bekanta sig med trafikbutikens mångsidiga vardag med allt från att prissätta bränsle till att plocka upp varor i hyllan och från att servera mat och dryck till arbetshälsa. Här jobbar en trafikbutikschef, en biträdande trafikbutikschef, en servicechef och en trafiksbutiksanställd redo att betjäna sina kunder. En viktig del av innehållet är också andelslagsverksamheten.

Sjätte- och niondeklassare i grundskolan deltar i Företagsbyns verksamhet. I Företagsbyns verksamhet deltar elever från Grankulla, Ingå, Kyrkslätt, Lappträsk, Lovisa, Sibbo och Sjundeå på handelslagets verksamhetsområde. I inlärningsmiljön för årskurs 6 fungerar eleverna i ett eget samhälle, i en miniatyrstad, där de arbetar i sina egna yrken och får betalt för det arbete de utför. Utöver det här får eleverna också vara konsumenter och medborgare som en del av det finländska samhället.

Eleverna i årskurs 9 tävlar i att leda ett företag på de internationella marknaderna. Eleverna får sitta i ledningsgrupper och var och en har sitt eget ansvarsområde. Företaget tillverkar och säljer produkter och försöker göra ett bra resultat. Förutom ett bra affärsresultat måste de också öka företagets anseende.

Dagens arbetsliv kräver multikompetens och ett självständigt förhållningssätt och det sker också förändringar i traditionella jobb. För att kunna möta det föränderliga arbetslivets utmaningar och ta vara på möjligheterna måste nödvändig arbetslivskompetens utvecklas. De unga är framtidens medarbetare som stiger in i det här arbetslivet, där det behövs flexibilitet och utvecklingsförmåga behövs. Därför är det bra att färdighet för arbetslivet och lärande är en del av undervisningen. Företagsbyns verksamhet stödjer det här och ger en hel del konkretion om vad arbetsliv är och att fungera i ett samhälle. Vårt handelslag inledde igen glatt den här vårterminens samarbete med Företagsbyn genom att erbjuda unga framtida medarbetare möjligheten att pröva på att arbeta i en miniatyr-ABC.

 

 

På miniatyr-ABC:n får entusiastiska framtida medarbetare bekanta sig med alla arbetsuppgifter som finns i en trafikbutik och också besöka stället som kunder.