”Oli todella kivaa olla ABC:llä töissä kumpa pääsisin takaisin” – osuuskaupan pienois-ABC:llä tutustutaan työelämään


Osuuskauppamme jatkaa yhteistyötä Espoossa sijaitsevan Yrityskylän kanssa pienois-ABC:n myötä. Yrityskylän pienoiskaupungissa koululaiset saavat työskennellä erinäisissä työtehtävissä ABC-asemalla. Tämän toiminnan myötä tulevaisuuden työntekijät saavat kosketuksen liikennemyymälän lukuisiin työtehtäviin.

7.2.2023

Antoisaa yhteistyötä jo kolmatta lukuvuotta

Yhteistyömme Yrityskylän kanssa alkoi vuonna 2020, jolloin nuoret ensimmäisen kerran saivat kokeilla, millaista on työskentely osuuskauppamme pienois-ABC:llä. Osuuskaupallemme on ollut tärkeää tukea alueemme lasten ja nuorten vapaa-aika ja myös opiskelua ja tutustumista työelämään esimerkiksi TET-jaksojen myötä. Yhteistyö Yrityskylän kanssa laajentaa tätä mahdollisuutta entisestään. Viime vuoden aikana yli 12 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista Uudeltamaalta osallistui toimintaan, jossa he saivat kokeilla siipiään työelämässä.

Osuuskauppamme henkilöstöasioissa keskeisin tavoite varsinkin työuransa aloitteleville nuorille on tarjota myönteisiä työkokemuksia. Työelämään siirtyminen on herkkä vaihe, jolla on tutkitusti vaikutusta koko työuran onnistumiseen.  Yrityskylän kanssa tehtävä yhteistyö antaa jo varhaisessa vaiheessa nuorille mahdollisuuden tutustua osuuskaupan yhteen toimialaan ja sen työtehtäviin.

– Tämä yhteistyö on tärkeää, jotta lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden tutustua oikeaan työelämään jo varhaisessa vaiheessa ja kokeilla erilaisia tehtäviä opettajien ja kouluttajien tuella. Luulen, että moni pienois-ABC:llä erilaisia työtehtäviä harjoitteleva nuori voi olla meidän tulevaisuuden kesätyöntekijämme joissakin lukuisista toimipaikoistamme, henkilöstöjohtaja Paula Pajunen kertoo.

”Kiitos tästä mahdollisuudesta, oli elämän paras päivä”

Espoossa sijaitseva Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa yhteistyökumppaneilla on omia yrityksiä ja osuuskaupallamme on oma pienois-ABC, jossa koululaiset saavat kokeilla työskentelyä päivän ajan. Jokaisella oppilaalla on oma työtehtävänsä, josta saa palkkaa. Oppilaat ovat paitsi asiakkaina myös työntekijöinä. ABC:llä työskennellessä oppilaat tutustuvat liikennemyymälän monipuoliseen arkeen aina polttoainehinnoittelusta myymälätuotteiden hyllyttämiseen ja eväs- ja juomatarjoilusta työhyvinvointiin. Täällä työskentelee liikennemyymäläpäällikkö, apulaismyymäläpäällikkö, palveluvastaava ja liikennemyymälätyöntekijä valmiina palvelemaan asiakkaitaan. Tärkeä osuus sisällöissä on myös osuuskuntatoiminta.

Yrityskylän toimintaan osallistuu peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisia. Osuuskauppamme toimialueelta oppilaita Inkoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Loviisasta, Lapinjärveltä, Sipoosta ja Siuntiosta osallistuu Yrityskylään toimintaan. Alakoulun oppimisympäristössä koululaiset toimivat omassa yhteiskunnassa, pienoiskaupungissa, jossa he työskentelevät omissa ammateissaan ja saavat palkkaa tekemästään työstään. Tämän lisäksi oppilaat saavat myös toimia kuluttajina ja kansalaisina osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yläkoulun oppilaat vuorostaan johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaat saavat istua johtoryhmissä ja jokaisella on oma vastuualueensa. Yrityksessä valmistetaan ja myydään tuotteita ja yritetään tehdä hyvää tulosta. Hyvän liiketuloksen lisäksi heidän tulee kasvattaa myös yrityksen mainetta.

Nykypäivän työelämä vaatii moniosaajuutta ja itsenäistä otetta ja perinteisissäkin töissä tapahtuu muutoksia. Jotta pystytään vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin ja hyödyntämään mahdollisuudet, on kasvatettava tarvittavia työelämävalmiuksia. Nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitä, jotka astuvat tähän työelämään, jossa tarvitaan joustavuutta ja kehittämistaitoja. Siksi on hyvä, että työelämätaidot ja opettaminen on osa opetusta. Yrityskylän toiminta tukee tätä ja antaa paljon oppeja siitä mitä työelämä ja yhteiskunnassa toimiminen konkreettisesti on. Osuuskauppammekin aloitti tyytyväisin mielin taas tämän kevätlukukauden yhteistyönsä Yrityskylän kanssa, tarjoamalla nuorille tulevaisuuden tekijöille mahdollisuuden kokeilla työntekoa pienois-ABC:llä.

 

 

Pienois-ABC:llä innokkaat tulevaisuuden tekijät tutustuvat liikennemyymälän kaikkiin työtehtäviin sekä käyvät siellä myös asiakkaina.