Dags att söka sommarjobb hos Varuboden-Osla


Vi vill erbjuda unga positiva jobberfarenheter

4.1.2021

Ansökningstiden till Handelslaget Varuboden-Oslas sommarjobb börjar 4.1.2020. Precis som ifjol erbjuds också i år 450 ungdomar möjlighet till sommarjobb och sommarpraktik. Sommarjobb erbjuds inom alla Varuboden-Oslas enheter i östra och västra Nyland och på Åland, dvs. på ABC-stationer, S-marketar, Sale-affärer, Prisma och i S-Rauta och S-Garden. Det finns många olika slags arbetsuppgifter beroende på enhetens bransch, och man kan jobba som försäljare, trafikbutiksarbetare, servitör eller kock. För en del uppgifter behovs utbildning och/eller arbetserfarenhet, men många av uppgifterna är sådana att de går att lära sig under den introduktion Varuboden-Osla erbjuder, så länge man är intresserad av kundbetjäning.

– Vi ber varje år våra sommarjobbare om respons, och de lyfter alltid fram den goda stämningen på våra enheter. Under de senaste åren har vi satsat särskilt mycket på introduktion, och det syns på ett glädjande sätt också i responsen, konstaterar personalchef Paula Pajunen.

Ifjol fick Varuboden-Osla en hedersutmärkelse i tävlingen Vastuullinen kesäduuni (Ansvarsfullt sommarjobb) för sina S-date-evenemang, för ett nytt sätt att rekrytera med den sökande i fokus. S-date-träffar ordnades på fyra orter och under träffarna intervjuades alla som sökte sommarjobb hos Varuboden-Osla. Dessutom gjordes själva ansökan via en chattbot.

– Vi lade märke till att det i synnerhet för unga och sökande med utländsk bakgrund kunde vara knepigt att fylla i ansökningsblanketten och att de därför inte alltid kunde ta fram sina bästa sidor. Därför ville vi göra det så enkelt som möjligt att söka sommarjobb hos oss och erbjuda alla en möjlighet att berätta om sig själv. I år kan vi dessvärre inte ordna S-date-träffar på grund av coronapandemin, men alla sökande intervjuas ändå individuellt via video. Dessutom har vi igen gjort det enkelt att lämna in sin ansökan.

För dem som är intresserade av sommarjobb ordnas ett gemensamt virtuellt rekryteringsinfo inom S-gruppen torsdag 21.1.2021, och där berättas det mera om S-gruppens olika branscher och sommarjobb.

– Vårt främsta mål är att erbjuda unga positiva arbetserfarenheter, säger Paula Pajunen. För många är sommarjobbet hos oss den första kontakten till arbetslivet och det kan ha en inverkan på hur den framtida karriären lyckas. Hos oss är sommarjobbarna fullvärdiga medlemmar av arbetsgemenskapen, och får erfarenhet av kundtjänst, som är något man alltid har nytta av oberoende av vad man jobbar med i framtiden.

Ansökningstiden för sommarjobb slutar 14.2. Till sommarpraktiken Lär känna arbetslivet och förtjäna kan man söka t.o.m. 7.3.

Läs mer här.

Ytterligare information ger personalchef Paula Pajunen, tfn 010 765 9315