Byggandet av en ABC Carwash-tvätthall startade på S-market Näses gård


Rivningen av den gamla S-Garden har inletts på S-market Näses gård. Den ersätts av den moderna och miljövänliga biltvätthallen ABC Carwash som öppnas i juni.

29.4.2024

Snart öppnas en ABC Carwash-biltvätt på S-market Näses gård. Rivningen av trädgårdsbutiken S-Garden, som stängde i höstas, påbörjades i veckan. Den kommer nu att ersättas av två tvättgator. Tvättprogrammet Premium tar cirka 12–14 minuter och bastvätten cirka åtta minuter, beroende på bilens storlek. Den resterande tvättiden visas på en skärm till dem som står i kö.

I ABC Carwash-biltvättar använder vi miljövänliga och Svanmärkta tvättmedel som alltid optimeras för varje årstid. De nya tvätthallarna har ett vattenåtervinningssystem som gör det möjligt att rengöra och återanvända tvättvattnet i biltvätten. Detta minskar vattenförbrukningen och mängden avloppsvatten från biltvätten.

Biltvätten planeras öppnas i juni.