Början av året i Varuboden-Osla: Omsättningen fortsatte att växa


Varuboden-Oslas år 2022 började i positiva tecken. Den skattefria försäljningen ökade med nästan 5 procent till 203,1 miljoner euro (1–6 2021: 193,8 milj.). Alla branscher gick uppåt, men den största procentuella tillväxten skedde inom restaurangbranschen, trafik- och bränslehandeln och varuhus- och specialvaruhandeln.

9.8.2022

Markethandelns försäljning ökade mer måttligt efter två år med mycket stark tillväxt.

– Vi har redan i flera års tid målmedvetet utvecklat markethandelns tjänster och nätverk och erbjudit en varaktigt förmånlig matkorg. De senaste åren har vi också utvecklat vår näthandel, och också den har vuxit under början av året. Näthandelns tillväxt beror främst på att nätverket har utvidgats, då det redan nu finns utlämningsställen på sju orter. Allt detta långsiktiga arbete har tagit vårt handelslag igenom de exceptionella åren och bär också vidare, konstaterar verkställande direktör Mathias Kivikoski. Ett stort tack för det goda resultatet går också till vår personal, som gör ett fantastiskt jobb när de betjänar våra kunder.

 

Investeringarna fortsätter

Under de senaste åren har nästan alla S-marketbutiker i Varuboden-Osla förnyats, senast S-market Söderkulla i Sibbo. S-market Veikkola i Kyrkslätt kommer att förnyas under hösten.

– Hangöborna har väntat på en förnyad S-market redan länge, eftersom vi har hoppats på att kunna bygga en helt ny S-market i centrum av Hangö. Nu ser det ut som att vi kan påbörja byggarbetena i Hangö – vi börjar ändå först bygga ABC-stationen, eftersom bränsleutbudet i Hangö för tillfället är väldigt begränsat, säger Mathias Kivikoski.

I juni gjorde Varuboden-Osla två fastighetsaffärer. Två tomter köptes i Östermalm i Borgå och de kompletterar Varuboden-Oslas tidigare innehav på området, och på Åland köptes en tomt i Möckelö intill S-market Jomala.

– Det finns inga konkreta planer för de här tomterna ännu, utan vi förbereder oss för eventuella servicebehov i framtiden, säger Mathias Kivikoski.

Också nätverket av ABC-laddstationer har utökats under det här året. Vi har öppnat laddstationer vid Ekenäs, Lovisa, Söderkulla och Jomala S-market, Kyrkslätt Prisma och ABC Karis. Vi väntar ännu på de sista komponenterna för S-market Näses laddstation och strävar efter att öppna laddstationen vid S-market Nickby under slutet av året.

– Varuboden-Osla och hela S-gruppen siktar på att vara koldioxidnegativa från 2025 och framåt. En viktig del i att nå målet är att all den el som används redan nu är förnybar, till största delen el som producerats med vind- eller vattenkraft. Det innebär att de som laddar sina bilar på ABC också kör med helt förnybar el.

Som en del av klimatmålet används allt mer solel i S-gruppen, och när solkraftverket Kyrkslätt Prisma står klart kommer Varuboden-Osla att ha solkraftverk på hela tio enheter.

 

Rekordmånga sommarjobbare

Varuboden-Osla är en stor arbetsgivare på sitt verksamhetsområde och vill därför också erbjuda ungdomarna på området jobbmöjligheter. De senaste åren har allt fler unga sökt jobb i Varuboden-Osla och även i år kom det rekordmånga ansökningar.

– I år fick vi in 3 200 ansökningar, vilket är cirka 800 ansökningar fler än förra året, säger Mathias Kivikoski. Vi är verkligen glada över att de unga ser handelslaget som en attraktiv arbetsplats. I år anställde vi närmare 650 ungdomar för både längre perioder och för en två veckor lång Lär känna arbetslivet och förtjäna-praktik. Tyvärr har vi inte möjlighet att anställa alla intresserade, men varje sökande har fått delta i en intervju och därmed fått erfarenhet av att söka jobb.

 

Utsikter för resten av året

Efter att pandemirestriktionerna hävdes har världssituationen skakats om av Rysslands anfall mot Ukraina, vilket syns bl.a. i att matpriserna har stigit.

– Under början av året har det varit en uppgång i priserna, bl.a. i kaffe och fiskprodukter. I början av maj började den nya prisnivån synas framför allt i mejeriprodukter, färdigmat, bröd, köttprodukter, ägg samt fisk- och fiskprodukter, säger verkställande direktör Mathias Kivikoski. Det är klart att den framtida inflationsutvecklingen kommer att påverka varje finländares liv. Vårt prislöfte är att erbjuda en varaktigt förmånlig matkorg, och det håller vi fast vid. För oss är det också viktigt att erbjuda tjänster nära människor och vi kommer också i fortsättningen att investera kraftigt i att utveckla vårt nätverk av tjänster.

 

Nyckeltal

Skattefri försäljning 203,1 miljoner euro (2021: 193,8 miljoner euro)

Vinst före skatt 5,4 miljoner euro (2021: 5,8 miljoner euro)

Investeringar 9,1 miljoner euro (2021: 5,9 miljoner euro)

Betald Bonus och betalningssättsförmån: 4,9 miljoner euro (2021: 4,7 miljoner euro)

 

Tilläggsinformation: verkställande direktör Mathias Kivikoski, tfn 010 765 9301