Bonus Dubbelt upp 16–19.5 på hela VBO:s område


14.5.2024

Bonusprocenten för kampanjköpen bestäms enligt summan av månadens alla inköp. Om dina totala inköp under månaden berättigar till 5 % Bonus, får du 10 % Bonus på inköpen du gjort under kampanjperioden på de verksamhetsställen som deltar i kampanjen. Kampanjen gäller inte ABC-laddning eller tankning.

Mer information om hur du samlar kampanjbonus: bonusdubbeltupp.fi

Bonus dubbelt upp registreras automatiskt och betalas med normal Bonus. På S-mobil kan du enkelt följa upp hur du samlar Bonus