Återvinn när du går till butiken


Vårt handelslag strävar efter att göra det enkelt för våra kunder att återvinna. I de flesta av våra marketenheter finns redan små återvinningspunkter dit kunderna kan föra exempelvis batterier och små elektronikapparater samtidigt som de kommer för att göra sina uppköp. Pantmaskinerna sköter om att flaskorna kommer dit de ska. På många enheters gårdar finns också ekopunkter där man kan sortera till exempel glas, plast och metall.

18.3.2022

Enkelt att återvinna

Idag 18.3 firar vi den internationella återvinningsdagen. Det är enkelt att återvinna förpackningar när man till exempel går och handlar eftersom det i närheten av närmare 20 av våra enheter finns en ekopunkt. Till ekopunkterna kan man föra kartong, metall, glas och papper. Speciellt aktiva är kunder att återvinna flaskor och burkar. I vårt handelslags Prisma, alla S-marketar, Sale-butiker och ABC-trafikbutiker finns återvinningsställen för plastflaskor och burkar med pant. Ofta tar automaterna också emot flaskor och burkar utan pant. I Kyrkslätt Prisma och S-market Näse finns dessutom Tomras effektiva returmaskiner och med hjälp av dem blir det betydligt snabbare att returnera tomma plastflaskor och burkar eftersom du kan hälla en stor säck med dem på en gång.

En del av avfallet är speciellt skadligt för miljön. Därför är det viktigt att det inte hamnar i blandavfallet. Sådant avfall är till exempel elektronikbatterier, batterier och el- och elektronikavfall. Våra kunder kan fritt returnera små el- och elektronikapparater, som till yttermåttet är under 25 centimeter, alltså till exempel lysrörslampor, lysrör, hårtorkar och kaffebryggare till butikerna. Under 1000 kvadratmeter stora matbutiker utgör ett undantag. Små butiker kan inte ta emot apparater, eftersom till exempel lysrörslampor som inte längre används inte kan förvaras i en livsmedelslokal på ett säkert eller hygieniskt sätt.

– Vår personal är medveten om miljö- och återvinningsfrågor. Vi har utbildat personalen i små butiker att de ska hänvisa kunder till närmaste regionala återvinningspunkt som upprätthålls av producenter eller kommuner och som tar emot apparaterna, säger markethandelns branschdirektör Bengt Vinberg.

Förpackningsreformer sparar på naturen

Förpackningsreformer görs kontinuerligt i hela S-gruppen och det hjälper sorterings- och återvinningsjobbet för kunderna i vårt handelslag. Med förpackningsreformerna strävar man till exempel efter att förbättra återvinning av förpackningar, minska mängden plast som används i förpackningar och öka användning av återvunnet material. S-gruppen har som mål att förpackningarna till alla sina egna varumärken ska vara återvinningsbara före slutet av 2022.

Det väsentliga med att förnya förpackningar är också det att förpackningarna ska skydda produkten och förbättra hållbarheten och minska mängden svinn. I nya förpackningar strävar man också efter att använda alltmer återvunnet material. Den senaste förändringen är att plastomslaget på Kotimaista-tulpanerna byttes om till pappersomslag, och i och med det här sparas det över 6000 kilogram plast per år. Utöver alla förnyelser trycker man på alla förpackningar till S-gruppens egna varumärken alltid lättlästa sorteringsanvisningar, som underlättar kundernas jobb när de sorterar förpackningar till återvinning.

Enheternas arbete för vår miljös bästa

I butikens vardag är återvinning och att minska på matsvinn en naturlig och viktig del av deras vardagsrutiner Förpackningsavfall och annat avfall som uppstår från verksamheten återvinns på rätt sätt och det här ingår i nya medarbetares introduktionsmaterial.

I butikerna uppstår det svinn och därför har det gjorts mycket jobb för att minska på det. I butikens vardag minskar man svinnet genom att dagligen följa upp datum och speciellt på sådana produkter som lätt blir skämda. Grundprincipen för att plocka upp varor i hyllan, nya produkter längst bak och äldre fram, är fortfarande ett rättesnöre i kampen mot svinn. Vid sidan av det här beaktar man också produktplatser och vilket ställe på hyllan säljer bäst. Man fäster uppmärksamhet vid förvaring av produkter; rätt ljus och temperatur inverkar på hur produkterna håller.

– Att hantera matsvinn är en naturlig och viktig del av våra vardagsrutiner.  Vi håller matsvinnet i schack genom att låta efterfrågan styra hur vi utvecklar vårt sortiment och genom att använda oss av moderna prognossystem då vi uppskattar beställningsmängder, att vi säljer produkter som närmar sig sitt bäst före-datum till rabatterat pris och vårt kontinuerligt ökade samarbete med organisationer som tar emot matdonationer. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att minska på matsvinnet. Vårt mål är att vi inte ska producera något bioavfall alls, säger branschdirektör Bengt Vinberg.

 

Återvinn behändigt på samma gång du handlar!