År 2019 ett rekordartat år av investeringar i Varuboden-Osla


12.2.2020

Klimatnegativt senast år 2025 genom att investera i hållbarhetsgärningar  

Handelslaget Varuboden-Oslas år 2019 förlöpte enligt manuskriptet, och vi investerade starkt på vårt verksamhetsområde. Försäljningen låg på samma nivå som föregående år, 429 miljoner euro, och det operativa resultatet förbättrades jämfört med föregående år och var 7,5 miljoner euro. Vi utbetalade Bonus och betalningssättsförmån sammanlagt 8,6 miljoner euro.  På handelslagets verksamhetsområde gjorde vi investeringar för 17,2 miljoner euro. I slutet av december hade handelslaget ca 70 000 ägarkunder.  

År 2019 gjorde Varuboden-Osla rekordartat många investeringar på hela sitt verksamhetsområde och de omfattande investeringarna fortsätter även detta år. De mest betydande moderniseringsprojekten år 2019 var tillbygget av S-market Nickby och S-market Jomala samt totalrenoveringen av S-market Karis. På sommaren började vi också bygga på den nya S-marketen i Masaby i Kyrkslätt, och butiken öppnas i september 2020. Av våra servicestationer förnyades ABC Kungsvägen Lovisa och ABC Karis före den livliga sommarsäsongen. Varuhuset Sokos förnyades som en del av utvecklingsprojektet i köpcentret Lundi i Borgå och på samma gång lades Marks & Spencer ner som en egen enskild affär och varumärket slogs ihop med Sokos varumärken. På våren öppnade vi i Prisma Kyrkslätt en nätbutik för mat med hemtransport. Enligt handelslagets måttstock gjordes också en betydande strategisk fastighetsrealisering i slutet av förra året då City-Fastigheten i Borgå såldes till Fea Ky, som äger köpcentret Lundi.  

 

Investeringarna fortsätter kraftigt  

Borgå får under våren rentav två nya Sale-affärer. Varuboden-Osla köpte i december 2019 ett affärsutrymme i köpcentret i Gammelbacka och där öppnar vi en Sale-affär i maj. Den S-market som finns i köpcentret Lundi renoveras och öppnas på nytt i mars som en modern centrum-Sale-affär. Näthandeln för mat expanderar också i öst när vi i anslutning till S-market Näse i Borgå bygger ett avhämtningsställe för nätbutiken för mat. Avhämtningsstället öppnas i maj.  

I Sibbo öppnas en ny biltvätt på ABC-stationen som finns i anslutning till Söderkulla S-market och i Bastukärr planerar vi en ABC-automatstation.   

Också i Ekenäs öppnar vi en ny ABC-station våren 2020 då den nuvarande stationen flyttar till andra sidan av Stationsvägen. Utbygget och renoveringen av Ekenäs S-market börjar stegvis redan före sommaren. I sin helhet står den nya, utvidgade S-market-enheten färdig före sommaren 2021.    

På Åland fortsätter våra investeringar och vi kommer att under hösten 2020 öppna en tredje ABC-bensinmack vid Jomala S-market. 

Processen med detaljplanen för Hangö S-market gick ett steg framåt i slutet på januari och vi har förhoppningar om att få planen färdig ännu under det här året. Processen med detaljplanen för Stallbacken i Kyrkslätt har förts framåt med hjälp av många fastighetsägare och under våren försöker vi lösa områdets parkeringslösningar så att vi kan börja bygga på området. I Raseborg har detaljplaneprocessen för området i Läpp samt de trafikarrangemang som hör ihop med projektet framskridit och vårt handelslag har som mål att bygga en stor butiksenhet på området, alltså en Prisma som invånarna länge önskat. I Borgå strävar vi efter att tillsammans med Borgå stad komma fram till en genomförbar planlösning för att flytta ABC Näse till anslutningsparkeringen vid Mannerheimleden.    

Page Break 

VBO och S-gruppen klimatngativa 2025  

S-gruppen har ställt nya, Finlands mest ambitiösa klimatmål. Målet är att före år 2030 minska klimatutsläppen med 90 procent från nivån 2015. Samtidigt vill S-gruppen som första finländska företagsgrupp vara klimatngativt redan år 2025.   

 

Varuboden-Osla har förbundit sig till att förbättra miljöverkningarna från sin affärsverksamhet och stöda ekologiskt hållbar verksamhet och de här aspekterna fäster vi speciell uppmärksamhet vid både då vi renoverar och när vi bygger nytt. Exempelvis finns det över 263 solpaneler på Karis S-markets tak och på S-market Nickbys tak rentav 400. Det tredje solkraftverket som redan är i funktion finns på ABC Pickalas tak. Målet år 2020 är att utöka mängden solkraftverk till fyra nya enheter.  

I samband med renoveringar byter vi också ut kylapparaterna till apparater som använder koldioxid och sparar upp till 40 procent energi.   

 

Varuboden-Osla äger för sin del S-gruppens gemensamma S-Voima Oy, vars uppgift är att skaffa sina ägare så kolneutral elektricitet som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt. Av den elektricitet S-Voima sålde år 2019 var över 60 procent producerad med förnybar energi. Varuboden-Osla köper därför nästan all den elektricitet de behöver via S-Voima.   

– Varuboden-Osla hänger bra med i de höga mål S-gruppen ställer. Vi minskade på vårt eget klimatavtryck med över 25 procent redan mellan år 2017 och 2018. Vi har också stått i främsta ledet då det gäller att minska på matsvinn och introducerade bland annat produkter med röda prislappar i våra butiker redan för flera år sedan, vi var den första att lansera Svinnlådor för frukter och grönsaker och Brödis-påsar och med dessa skapar vi å ena sidan förmåner åt våra ägarkunder och å andra sidan arbetar vi på ett hållbart sätt med tanke på miljön, konstaterar verkställande direktör Hannu Krook.   

Med S-mobil för ett liv med allt lägre koldioxidutsläpp  

S-gruppen stöder också sina kunder att göra hållbara val i vardagen. Den förnyade S-mobil-applikationen togs i bruk 2019 och med den kan man bland annat följa upp det koldioxidavtryck de egna uppköpen producerar, den andel frukter och grönsaker utgör av de egna uppköpen och graden av inhemskt ursprung för de köpta produkterna. S-mobil utvecklas kontinuerligt och under våren öppnas det för ägarkundshushållen en möjlighet att följa upp hela hushållets inköp på ett ställe.  

–  Det samlas in mycket information om kunders inköpsvanor åt oss, men vår uppgift som handelslag är inte att kommersialisera informationen utan ge information tillbaka till våra ägarkunder i ett förädlat, lätthanterligt format, till kundernas förmån, säger verkställande direktör Hannu Krook.  

 

VBO kammade hem brons i undersökningen Finlands mest inspirerande arbetsplatser, i serien för medelstora organisationer  

Hållbar verksamhet inkluderar också att ta hand om personalens välmående, och Varuboden-Osla utnämndes återigen år 2019 till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser och var tredje bäst i serien för medelstora organisationer. Vi har i Varuboden-Osla målmedvetet jobbat för att medarbetarna ska trivas hos oss och njuta av de otaliga kundmöten i vardagen. Vi har speciellt fäst uppmärksamhet på att bland annat utveckla introduktionen.  

På personalavdelningen har vi också tagit i aktivt bruk ny digital teknologi. Under år 2019 har vi utvecklat en alldeles ny introduktion, som en ny medarbetare kan göra i en virtuell affär med hjälp av VR-glasögon. Mottagandet har varit mycket positivt. 

Page Break 

Alla som ansöker sommarjobb kallas till arbetsintervju  

Under 2019 tog Varuboden-Osla i bruk en chattbot i rekryteringarna. Chattboten ställer frågor till den som söker arbete och vägleder genom rekryteringsprocessen. De första intervjuerna görs också allt oftare som videointervjuer via nätet. 

Rekryteringen av sommarjobbare pågår just nu och chattboten hjälper unga arbetssökande att fylla i sin ansökan. Varuboden-Osla erbjuder alla som söker sommarjobb en möjlighet till snabbintervju och ordnar S-dejt-tillfällen på fyra olika orter på vårt verksamhetsområde. På S-dejt går alla sökande på en snabbintervju och får där möjlighet att visa upp sin personliga kundserviceattityd.  Varuboden-Osla anställer ungefär 350 sommarjobbare eller sommarpraktikanter.   

 

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Hannu Krook, hannu.krook@sok.fi eller 010 765 9301
Kundrelations- och kommunikationschef Jaana Hagelberg, jaana.hagelberg@sok.fi eller 010 765 9333