Allas arbetsinsats är viktig – Sakhi gör anpassat arbete i S-market Nickby och är en värdefull del av teamet


Sommaren 2022 anställde vårt handelslag flera studerande från specialyrkesläroanstalten Live till våra dagligvarubutiker. Sakhi Rahimi arbetade i S-market Nickby och hans sommarjobb gick så bra att han fortsatte att jobba i enheten efter det. Sakhi gör anpassat arbete och hans arbetsuppgifter är noggrant skräddarsydda och rutinerna är tydliga. Sakhi sköter för närvarande om att fylla på och städa dryckesavdelningen.

10.3.2023

Struktur i vardagen och samhörighet med teamet

Arbetet ger tillfredsställelse och upplevelsen av att lyckas och skapar struktur i vardagen. Att vara en del av personalen är också viktigt, medarbetarens egen arbetsinsats har en betydelse och med samarbete får man jobbet gjort. I jobbteamet uppmuntrar man och hjälper andra och man kan lära sig mycket av de andra. Jaakko Åström, som arbetade i S-market Nickby som butikschef under nästan hela Sakhis första år, anser att det i dag behövs mer mångfald i arbetsgemenskaperna. Medarbetare med olika utgångspunkter är en rikedom för arbetsgemenskapen. De för med sig en positiv fläkt i teamet ökar samtidigt förståelsen för olika bakgrunder och arbetssätt. Saker kan göras på många olika sätt.

Sakhi började sin karriär i S-market Nickby i maj 2022 i och med samarbetet mellan vårt handelslag och specialyrkesläroanstalten Ammattiopisto Live. Sommaren 2022 jobbade det förutom Sakhi flera andra studerande från specialyrkesläroanstalten Live med olika arbetsuppgifter i dagligvarubutikerna i vårt handelslag. I början av anställningen hade Sakhi en personlig handledare, som introducerade honom  till den nya arbetsmiljön och de nya arbetsuppgifterna. Hen handledde Sakhi verkligen bra i de grundläggande arbetsuppgifterna och Sakhi fick en omfattande introduktion för att kunna utföra sina uppgifter. Sakhi jobbar på dryckesavdelningen, där han plockar upp varuleveranser, fyller hyllor och ser till att det är städigt på avdelningen. Sakhi börjar sin arbetsdag klockan sex på morgonen och klockan två på eftermiddagen går han hem. I början var arbetsdagarna kortare, men när arbetsuppgifterna blev mer bekanta och arbetet gick självständigt frågade Sakhi om han kunde jobba mera. Arbetet har gett honom en mening i livet och struktur i vardagen. Det är trevligt att komma till jobbet, och jobbet får honom att känna sig som en del av samhället. Arbetet har inte bara ekonomisk betydelse utan också en djupare betydelse för individer. Genom vårt arbete är vi en del av samhället och vi får en möjlighet att vara en del av en gemenskap. Vikten av arbete betonas också när vi möter andra, till exempel kunder, eftersom vår arbetsidentitet formar vårt jag.

”En viktig del av arbetsgemenskapen”

Det finns säkert rätt jobb och en uppgift för alla. Arbetsplatserna borde se över uppgifter på ett nytt sätt och vara beredda att göra saker annorlunda än vad man är van vid. När arbetsuppgifterna är skräddarsydda blir de lämpliga för varje enskild individ. Allas arbetsinsats är viktig.

– Sakhi är en mycket energisk medarbetare som gör sitt jobb med omsorg. Han inspirerar hela arbetsteamet med det han gör. Han utstrålar en glädje av att få arbeta, vilket i sin tur också smittar av sig på de andra medlemmarna i personalen. Sakhi är ”en av oss” och med sin glada attityd har han blivit en viktig del av vår grupp och responsen från kunderna har också varit mycket positiv. Vi är alla olika med våra styrkor och svagheter och de hör till arbetslivet, säger Jaakko Åström.

Alla medlemmar på arbetsplatsen är viktiga och med den egna arbetsinsatsen skapar man en smidig vardag på arbetsplatsen. I ett arbetsliv som förändras kontinuerligt är ingen fullärd, men alla kan lära sig något nytt och också lära andra. En person som har anpassade uppgifter kan arbeta i en mängd olika uppgifter, men för dem är uppgifterna ofta skräddarsydda efter deras förmågor och styrkor.

I vårt handelslag har vikten av socialt ansvar ökat. Samarbetet med Ammattiopisto Live var därför ett viktigt steg för att öka antalet anställda med anpassade arbetsuppgifter i vårt handelslag. Förutom ansvar är det också en resurs i butikernas vardag i vårt handelslag att anställa personer med anpassat arbete. När arbetsuppgifter anpassas, kan personer bidra med sin egen arbetsinsats på sin egen arbetsplats. Ansökningstiden till vårt handelslags sommarjobb har upphört i början av februari och också i sommar anställer vi i samarbete med specialyrkesläroanstalten Ammattiopisto Live personer med anpassat arbete till dagligvarubutikerna på hela vårt verksamhetsområde.