Kaikkien työpanos on tärkeä – Täsmätyökykyinen Sakhi on arvokas osa S-market Nikkilän työporukkaa


Osuuskauppamme työllisti kesällä 2022 useita ammatillisen erityisoppilaitos Liven opiskelijoita päivittäistavarakauppoihimme. S-market Nikkilässä työskenteli Sakhi Rahimi, jonka kesätyöpesti sujui niin erinomaisesti, että on jatkanut työskentelyä kyseisessä yksikössä siitä lähtien. Sakhi tekee täsmätyötä, jossa hänen työtehtävänsä on tarkkaan räätälöity ja rutiinit ovat selkeät. Sakhi huolehtii tällä hetkellä juomaosaston täyttämisestä ja siisteydestä.

10.3.2023

Rytmiä arkeen ja työporukka, johon kuulua

Työ tuottaa mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia ja se rytmittää henkilöiden arkea. Työyhteisöön kuuluminen on myös tärkeää, työntekijän omalla työpanoksella on merkitystä ja yhteistyöllä saadaan hommat hoidettua. Työporukassa kannustetaan ja autetaan ja toisilta voi oppia paljon. Jaakko Åström, joka työskenteli S-market Nikkilässä myymäläpäällikkönä lähes koko Sakhin ensimmäisen työvuoden, kokee että työyhteisöissä kaivataan tänä päivänä enemmän monimuotoisuutta. Monimuotoisista lähtökohdista tulevat työntekijät ovat rikkaus työyhteisölle. He tuovat työporukkaan positiivisuutta ja hyvä mieltä sekä kasvattavat samalla ymmärrystä erilaisista taustoista ja työskentelytavoista. Asiat voidaan tehdä monella tavalla.

Sakhi aloitti työuransa S-market Nikkilässä toukokuussa 2022 osuuskauppamme ja Ammattiopisto Liven yhteistyön myötä. Kesällä 2022 osuuskauppamme työllisti Sakhin lisäksi useita opiskelijoita Ammattiopisto Livestä eri työtehtäviin päivittäistavarakauppoihimme. Työsuhteen alussa Sakhilla oli mukana henkilökohtainen ohjaaja, joka auttoi uuteen työympäristöön ja työtehtäviin tutustumisessa. Hän neuvoi Sakhille perustyöt todella hyvin ja Sakhi sai kattavan perehdytyksen suoriutuakseen tehtävistään. Sakhin työt sijoittuvat juomaosastolle, jossa hän purkaa kuormia, hyllyttää ja pitää yleisesti huolta osaston siisteydestä. Sakhi aloittaa työpäivänsä kello kuudelta aamulla ja kello kahdelta iltapäivällä hän lähtee kotiin. Alussa työpäivät olivat lyhyempiä, mutta kun työtehtävät tulivat tutuksi ja työskentely sujui itsenäisesti, Sakhi kysyi mahdollisuutta saada tehdä enemmän töitä. Työ on tuonut hänelle merkitystä elämään ja rytmiä arkeen. Töihin on mukava tulla ja työn myötä hän tuntee olevansa osa yhteiskuntaa. Työnteolla on taloudellisen merkityksen lisäksi myös syvempi merkitys yksilöille. Työmme kautta olemme osa yhteiskuntaa ja saamme mahdollisuuden olla osa yhteisöllisyyttä. Työn merkitys korostuu myös kohdatessamme muita, esimerkiksi asiakkaita, työidentiteettimme muovaa minäämme.

”Tärkeä osa työyhteisöä”

Jokaiselle löytyy varmasti oikea työ ja tehtävä. Työpaikoilla tulee tarkastella tehtäviä uudella tavalla ja olla valmis tekemään asioita toisin kuin on totuttu. Oikein räätälöitynä työtehtävistä saadaan yksilöille sopivia. Jokaisen työpanos on tärkeä.

– Sakhi on todella reipas työtekijä, joka tekee tehtävänsä huolella. Hän innostaa tekemisellään koko työporukkaa. Hänestä huokuu työntekemisen ilo, joka vuorostaan tarttuu myös muihin työyhteisön jäseniin. Sakhi on ”yksi meistä” ja iloisella asenteellaan hänestä on tullut tärkeä osa porukkaamme ja myös asiakkailta saatu palaute on ollut todella positiivista. Me kaikki olemme erilaisia, meillä on omat vahvuudet ja heikkoudet ja ne kuuluvat työelämään, Jaakko Åström sanoo.

Kaikki työyhteisön jäsenet ovat tärkeitä ja omalla työpanoksella luodaan sujuva arki työpaikoille. Alati muuttuvassa työelämässä kukaan ei ole täysinoppinut, vaan jokainen voi oppia uutta ja myös opettaa muita. Henkilö, joka tekee täsmätyötä voi työskennellä moninaisissa tehtävissä, heille kuitenkin usein työtehtävät räätälöidään heidän kykyjensä ja vahvuuksien mukaan.

Osuuskaupassamme sosiaalisen vastuun merkitys on kasvanut. Näin ollen yhteistyö Ammattiopisto Liven kanssa oli merkittävä askel täsmätyökykyisten palkkaamisen lisäämiseksi osuuskaupassamme. Vastuullisuuden lisäksi täsmätyökykyisten palkkaaminen on osuuskaupallemme voimavaratekijä kaupan arjessa. Kun työtehtävät muokataan sopiviksi, voivat henkilöt antaa oman työpanoksensa omassa työyhteisössään. Osuuskauppamme kesätyöhaku on päättynyt helmikuun alussa ja myös täksi kesäksi palkkaamme työntekijöitä, joilla on räätälöidyt työtehtävät yhteistyössä Ammattiopisto Liven kanssa koko toimialueemme päivittäistavarakauppoihin.