Alla handelslagets Sale-butiker firar Bybutiksdagen lördag 8.6