ABC-laddstationen på Söderkulla S-markets parkeringsplats färdig – nu kan du ladda din elbil behändigt när du går och handlar


S-gruppens landsomfattande nätverk för ABC-laddstationer för elbilar började byggas våren 2021. Nya ABC-laddstationer byggs framför allt på parkeringsplatser vid butiker, ABC-trafikbutiker och hotell, det vill säga där kunder uträttar sina ärenden. Vårt handelslags tredje laddstation blev färdig i Sibbo på S-market Söderkullas parkeringsplats. Från och med måndag 28 mars kan man också ladda elbilen här.

28.3.2022

En modern laddstation enligt ABC-konceptet

Vårt handelslags tredje laddstation enligt ABC-konceptet för elbilar började byggas i början av året, och från och med måndag 28 april betjänar den kunder som kör elbil. Man kan behändigt lämna elbilen och laddas när man går och handlar. Laddningen betalas via ABC-mobilen. Söderkulla S-market renoveras för tillfället och i samband med den förnyade butiken ville man hämta mera tjänster till kunderna. Det finns sex laddplatser vid Söderkulla laddstation: två basladdningsplatser och fyra effektiva laddningsplatser med en maxeffekt på 100 kW. I basladdningsplatserna ansluter man den laddkabel som kommer med bilen, medan de effektiva laddningsplatserna har fasta laddkablar.

– Vi vill erbjuda våra kunder bredare tjänster och underlätta deras bråda vardag. Nu kan man snabbt ladda elbilen på samma gång som man går och handlar mat till famljen. Det var naturligt att bygga en laddstation i Söderkulla i samband med renoveringen. Vi siktar på ett nätverk med tiotals laddstationer före år 2024, säger Mikko Ala-Huikku, branschdirektör på Varuboden-Osla.

Betalning endast för laddad energi

Många bilister är vana vid att använda ABC-mobilappen när de tankar och också när de laddar elbilen betalar de med ABC-mobilen. Laddningspunkten väljs på basis av en tydlig numrering och man gör på samma sätt som när man tankar bränsle. ABC-mobilen är det enda sättet att betala för en ABC-laddning, så inga andra metoder för autentisering krävs. På ABC-laddstationerna i Varuboden-Osla används en prissättning som baserar sig på kilowattimmar, kunden betalar alltså endast för den el hen har laddat.

Prissättningen är handelslagsspecifik, så det finns regional variation, liksom också på bränslepriserna. Priserna syns i S-mobil specifikt för varje station. Du kommer också att få en Bonus på upp till 5 procent på en ABC-laddning, och det samlar som normalt på den månatliga bonussumman för inköp i S-gruppen.

Med ABC-mobil-applikationen ser man förutom den närmaste laddstationen också lediga laddplatser, laddningens maxeffekt och priset för laddningen, vilket hjälper kunden att planera sin laddningspaus.

100 procent förnybar el

Varuboden-Osla och hela S-gruppen siktar på att vara koldioxidnegativa från 2025 och framåt. En väsentlig del av detta mål är att all el som används redan nu är förnybar, främst vind- och vattenkraft. Således kör alla som använder ABC-laddning också med helt förnybar el.