Ekonomidirektör


Varuboden-Osla söker ny ekonomidirektör när den tidigare övergår till branschdirektör

Uppgiftsbeskrivning:

Som ekonomidirektör är du affärsverksamhetens lösningsinriktade partner, ledningsgruppens sifferexpert och verkställande direktörens sparrare. Du rör dig smidigt på olika nivåer och kan likaväl hjälpa verkställande direktören som fördjupa dig i siffror med branschdirektörerna och enhetscheferna. Vid behov kavlar du upp ärmarna och granskar olika rapporter för att reda ut ett specifikt problem inom affärsverksamheten.

 

Du ansvarar för att leda och utveckla ekonomi, finansiering och informationsförvaltning inom Varuboden-Osla samt för affärsverksamhetens rapportering. Tillsammans med verkställande direktören och ledningsgruppen arbetar du med handelslagets strategi. Du följer kontinuerligt med verkställandet av strategin och bygger upp långsiktiga planer med affärsverksamheterna. Du ansvarar för Varuboden-Oslas bokslutsprocess tillsammans med S-gruppens servicecentral för ekonomiförvaltning, dvs. SOK Palveluässä. Till dina arbetsuppgifter hör också att göra lönsamhetskalkyler för investeringar och att upprätthålla en god balansräkning samt finansierings- och placeringsverksamhet.  Du är en resultatinriktad ledare med stort intresse för verksamhetsutveckling och en coachande chef. Du rapporterar till verkställande direktören och ingår i Varuboden-Oslas ledningsgrupp på sex personer. I ditt team ingår två business controllers och två IT-experter.

 

Vi förväntar oss att:

- du har förmåga att hantera helheter och att du är analytisk och förutseende

- du har förmåga att leda genom information med hjälp av ny teknologi samtidigt som du behärskar excel-beräkningstabeller utmärkt

- du är särskilt insatt i intern redovisning

- du har stort intresse för siffror

- du har förmåga att förstå och utveckla IT-system

- du har god social kompetens

- du är stresstålig och har förmåga att reagera och agera snabbt

- du har kunskaper i både finska och svenska

- du har lämplig utbildning, t.ex. ekonomie magister

 

Vi ser erfarenhet från detaljhandeln som en merit.

 

Vi erbjuder:

- ett självständigt, utmanande och omväxlande arbete

- en utsiktsplats på södra Finlands kust och på Åland samt inom S-gruppen
- en dynamisk och människonära arbetsmiljö
- intressanta och framgångsrika kedjekoncept
- möjlighet att utveckla ditt eget kunnande i chefsuppgifter

- moderna lokaler i Technopolis, Vanda, nära flygplatsen

 

Ytterligare information:

VD Mathias Kivikoski, mathias.kivikoski@sok.fi, 010 765 9301

Rekryteringen genomförs tillsammans med vår partner Boyden Finland. Vi ber dig att lämna in din ansökan via Boyden  senast 10.4.2022. Lägg till rollens namn och vårt företagsnamn i rubriken på ditt ansökningsbrev och CV.

Handelslaget Varuboden-Osla är ett tvåspråkigt handelslag verksamt i östra och västra Nyland och på Åland. Vi utövar dagligvaru- och bruksvaruhandel, trafikbutiks- och bränslehandel, trädgårds- och blomsterförsäljning samt restaurangverksamhet. Vi har cirka 50 enheter på vårt verksamhetsområde. Vi är en stor arbetsgivare inom vårt område och sysselsätter cirka 900 personer. Vårt kontor ligger i Vanda.