VBO som arbetsgivare


Du kan ta emot tilläggsarbetsskift från många enheter och inverka på dina arbetsskift

Du kan utöver de avtalade timmar som antecknats på ditt arbetsavtal också ta emot tilläggsarbetsskift från andra enheter om du så vill och samtidigt öka på dina månadsinkomster. Hos oss kan du också inverka på dina arbetsskift och du kan framföra dina önskemål via en applikation som utarbetats för detta ändamål.