Dataskyddsinformation för skönhetstjänsternas kundregister

I kundregistret för frisör- och skönhetstjänster behandlas uppgifter om kunder som bokat tid hos och besökt frisör- och skönhetssalongen. Registret upprätthålls av Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, Teknobulevarden 3-5, 01530 Vanda.

 

Vilka uppgifter samlar vi in om våra kunder?

Vi samlar in personuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) för våra kunder för att sköta om och utveckla kundrelationen. Med hjälp av personuppgifterna utvecklas individuella och högklassiga tjänster. Dessutom samlar vi in uppgifter om arbeten som gjorts för kunden och de produkter och ämnen vi använt för att säkerställa en jämn kvalitet på arbetet och säkerheten.

 

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi använder uppgifter i skönhetstjänsternas kundregister

  • för att sköta och utveckla kundrelationen
  • för att ta kontakt för att bekräfta bokningen och för eventuella andra behov som gäller tjänsten
  • vi använder kundregistret för att lagra information om tidigare utförda arbeten och produkter och ämnen som använts
  • Vi frågar våra kunder om eventuella allergier eller överkänsligheter skilt varje gång.
  • Vi lagrar inte uppgifter om ditt hälsotillstånd för att säkra din trygghet.

Sammanställningar av personuppgifter, där enskilda personer inte kan identifieras, används för planering och utveckling av skönhetstjänsternas affärsverksamhet, t.ex. för att göra kundresponsundersökningar eller rapportering.

Direktmarknadsföring görs för att marknadsföra skönhetstjänster och produkter till kunderna eller för att sända evenemangsinbjudningar.

 

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna har kunderna själva gett till oss, eftersom personuppgifterna samlas in direkt från kunderna via tidsbokningssystemet eller bokningen per telefon.

Vi uppdaterar ändrade namn- och adressuppgifter när du ber om det.

Du har när som helst rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, genom att meddela det till Handelslaget Varuboden-Osla.

 

Vilka är de juridiska grunderna för behandlingen av personuppgifter?

Behandlingen av personuppgifterna i skönhetstjänsternas kundregister baserar sig på ett avtal som uppstår då du besöker vår frisörsalong/skönhetssalong.

 

Vem behandlar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av sådana anställda på frisörsalongen/skönhetssalongen, inom S-gruppen eller våra samarbetspartner i vilkas arbetsuppgifter det ingår. Vi behandlar alltid dina personuppgifter omsorgsfullt och iakttar god informationshanteringspraxis.

Personuppgifter behandlas inte utanför Europeiska unionen eller utanför den Europeiska ekonomiska sfären.

 

Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Vi förvarar dina uppgifter bara så länge och i den omfattning som det är nödvändigt, och personuppgiftsansvariga utnyttjar dem endast i den verksamhet som är de avsedda för. Koderna till kundbokningssystemet förvaras under två år från den senaste bokningen. Kundkort/-uppgifter förvaras två år från det senaste besöket.

 

Vilka rättigheter har du?

Du får information om behandlingen av dina personuppgifter i den här dataskyddsinformationen och närmare i dataskyddsbeskrivningen för skönhetstjänster.

Du kan när som helst utnyttja din rätt att förbjuda direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och telefonmarknadsföring som görs på basis av dina personuppgifter genom att kontakta din frisör-/skönhetssalong.

Du har rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter. Du gör det enklast via den elektroniska webblanketten eller genom att be om dina uppgifter per e-post vbo.tietosuoja@sok.fi. Du kan korrigera felaktiga eller bristfälliga kunduppgifter genom att ta kontakt direkt med frisör-/skönhetssalongen.

Du har rätt att få information om dataskyddsincidenter. Vi meddelar dig utan dröjsmål om det inträffar en dataskyddsincident hos oss som kan vara ett allvarligt hot mot ditt privatliv.

Du hittar ytterligare information om dina rättigheter i dataskyddsbeskrivningen för skönhetstjänsternas kundregister.

 

Hur påverkar behandlingen av personuppgifter dig och hur skyddas personuppgifterna?

Vi skyddar dina personuppgifter omsorgsfullt under hela deras livscykel genom att använda ändamålsenliga dataskydds- och datasäkerhetsmedel. Skönhetstjänsternas systemleverantörer behandlar dina personuppgifter i datasäkra serverutrymmen. Tillgången till personuppgifterna har begränsats och personalen har tystnadsplikt.

Inom S-gruppen skyddar vi personuppgifterna bland annat genom förutseende riskhantering och säkerhetsplanering, genom skydd av datatrafik och genom att använda säkra lokaliteter, passerkontroll och säkerhetssystem. Fysiska dokument som innehåller personuppgifter förvaras efter den första behandlingen i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Beviljande och uppföljning av användarrättigheter sker kontrollerat. Vi utbildar regelbundet de anställda som deltar i behandlingen av personuppgifter och sörjer för att också våra samarbetsparters personal förstår vikten av att personuppgifterna behandlas konfidentiellt och på ett säkert sätt. Vi väljer de underleverantörer vi använder med omsorg. Vi uppdaterar ständigt vår interna praxis och våra anvisningar.

Om personuppgifterna trots alla skyddsåtgärder hamnar i fel händer, är det möjligt att personuppgifterna missbrukas. Om vi upptäcker ett sådant fall, börjar vi omedelbart utreda det och strävar efter att förhindra skador. Vi informerar myndigheter och den registrerade om dataskyddsincidenten i enlighet med kraven i lagstiftningen.

 

Vem kan jag kontakta?

I frågor som gäller skönhetstjänsternas kundregister kan du kontakta vår enhet genom att klicka här.
Vi besvarar också frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och dataskydd också på adressen: tietosuojavastaava@sok.fi.
I oklara situationer kan du också kontakta den övervakande myndigheten. Läs mer http://www.tietosuoja.fi.

I frågor som gäller kundregistret kan du kontakta vbo.tietosuoja@sok.fi.