Varuboden-Osla 10 år


Utlottningens regler

 

Utlottningens regler:

  1. Utlottningen arrangeras av Handelslaget Varuboden-Osla (senare i texten VBO)
  2. Alla bonusinköp i VBO:s enheter (förutom ABC-automatstationerna) under tiden 1–31.8.2021 gjorda av VBO:s ägarkunder och kunder i ägarkundshushåll deltar i utlottningen. S-gruppens personal och personer I samma hushåll deltar inte I utlottningen.
  3. Vinnarna lottas ut 3.9.2021.
  4. Varuboden-Osla kontaktar vinnarna personligen på basis av kundens kontaktuppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Om vi inte lyckas kontakta vinnaren inom en vecka lottar vi ut en ny vinnare. Presentkortet överlämnas till vinnaren personligen på ett överenskommet sätt. Vinnarnas förnamn och hemkommuner publiceras på VBO:s Facebook-sida.
  5. Handelslaget Varuboden-Osla ansvarar för betalningen av lotteriskatten.
  6. Utlottningen verkställs på basis av kunduppgifterna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister(s-kanava)
  7. Pris: 10 st. S-gruppens presentkort á 100 €. Ett 100 € presentkort/vinnare. Totalt lottar vi ut 10 st. vinnare i augusti.