Vi planerar renoveringen av vårt handelslags Sale-butik i Lappträsk – Berätta om dina önskemål i kundenkäten


13.4.2023

Handelslaget Varuboden-Osla ska förnya sin Sale-butik i Lappträsk. Butiken kommer att renoveras helt och hållet och affären förses bland annat med ny energieffektiv kylutrustning och väggarna får ett nytt färglager. I samband med renoveringen kommer även produktsortimentet att omprövas. Planeringen av renoveringen är fortfarande i ett tidigt skede och nu vill man höra kundernas önskemål till den nya butiken.

– För oss är kundernas åsikt väldigt viktig. Vi hoppas att vi får rikligt med svar, så att vi i framtiden allt bättre kan beakta våra kunders önskemål, säger butikschef Mirella Piilinen.

En länk till enkäten skickas via e-post till ägarkunderna i närområdet, och när man handlar i Sale Lappträsk kan man dessutom skanna länken till enkäten från QR-koden i butiken eller ta med sig en svarsblankett i pappersformat.