Vi hjälper tillsammans


2.3.2022

Kriget i Ukraina har chockat oss alla. Vi i handelslaget Varuboden-Osla beslutade att donera donerar 10 euro per medarbetare till Finlands Röda Kors  och S-gruppens gemensamma insamling.

På det här sättet stöder vi ukrainare i nöd.

Du kan också hjälpa till och donera till den gemensamma insamlingen. Med ditt stöd för Röda Korset vatten, mat, skydd och hälsovårdstjänster till krisområdet i Ukraina.

Finlands Röda Kors och S-gruppens insamling: https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/s-gruppen/

De insamlade medlen går via Finlands Röda Kors katastroffond till Ukraina. Med hjälpen tryggas mänskornas grundläggande behov. Hjälporganisationerna önskar speciellt i det här skedet av krisen finansiellt stöd eftersom det är enklare att systematiskt koordinera hjälpen till området än att lagra och leverera varudonationer.