Vi äter upp all mat på tallriken


11.9.2020

Den nationella spillveckan firas traditionsenligt nu på hösten. Spillveckan pågår under tiden 7–13.9.2020. Inom restaurangbranschen hamnar ungefär en femtedel av maten helt någon annanstans än i kunders magar och i butikerna uppstår det årligen 12–14 kilogram svinn per finländare.   

Vi i Varuboden-Osla strävar efter att hitta lösningar för att minska på svinn i våra restauranger och butiker. Vi har förbundit oss att minska på det matsvinn som uppstår i samband med vår verksamhet med 15 procent före år 2022. All den mat som hamnar till svinn och därmed till bioavfall orsakar en påfallande mängd utsläpp redan under produktionsskedet men också under transport, lagring och tillverkning. De här utsläppen motsvarar rentav 100 000 bilars miljöeffekter.

Vi beställer enligt behov och tillreder en mindre mängd produkter och ställer fram nya produkter oftare

Våra restauranger gör dagligen konkreta ting för att minska på matsvinn. Genom vårt arbete har vi redan nu kunnat minska betydligt på matsvinnet i våra restauranger.

– Vi använder existerande prognoser då vi beställer, och exempelvis vid större helger använder vi oss av tidigare års beställnings- och försäljningssiffror. På det här sättet har vi enklare att beställa vettigt det vi behöver. I Kungsvägens ABC-trafikbutik, som finns invid den livligt trafikerade riksväg 7, har vi förutom en restaurang också ett Hesburger-snabbmatsställe och en livsmedelsaffär. Produkter från de här tre ställena används i kors för att minska på svinnet. Sallad är ett bra exempel på en produkt vars svinn vi har kunnat minska på avsevärt med denna åtgärd. Då det kommer till caféprodukter så vill vi bjuda våra kunder på färskt och smakligt sött och salt till kaffet. Vi har medvetet minskat på den mängd produkter vi tillreder per gång och samtidigt kunnat garantera att produkterna är färska samt minimera svinn. Det här kräver av arbetsplaneringen det att man tillreder produkter oftare, säger Minna Virta som är trafikbutikschef på ABC Kungsvägen.

Även kunderna är en viktig del av och bär ansvar i kampen för att minska matsvinn: man borde egentligen bara ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp. Enligt en färsk undersökning som Naturresursinstitutet gjort, uppstod det upp till 30 g tallriksrester/kund under en tre veckors mätningsperiod.

– Vi har vid buffébordet också satt upp meddelanden åt kunderna där personalen påminner till exempel om att ”ta endast så mycket mat som du orkar äta, du kan alltid ta till”. Då fäster man mer uppmärksamhet vid den mängd mat man slänger bort. Vår kärlretur fungerar med så kallad självbetjäning och kunderna returnerar kärlen direkt till disklinjen. Efter att vi övergick till den här modellen är den mängd mat som kunderna lämnar kvar på tallriken allt mindre och mängden bioavfall har minskat. Också ABC-kedjan utvecklar hela tiden vår verksamhet och inom kort kommer vi att ta i bruk ett nytt system med vilket vi kan minska på svinnet, bättre följa med orsaker till svinn och allt enklare fastslå de åtgärder som behövs, fortsätter Minna Virta.

Vi tar tillsammans vara på naturen och tar endast så mycket mat på tallriken som vi behöver för att bli mätta.

Svinnlådor, Brödis-påsar och rödmärkta produkter  

Vi i handelslaget Varuboden-Osla minskar också på svinn på andra sätt och är en föregångare inom markethandeln. Redan under flera års tid har man fått köpa Svinnlådor och Svinnpåsar samt Brödis-påsar i alla våra affärer. I Svinnlådorna och Svinnpåsarna säljs frukter och grönsaker som utseendemässigt kanske inte längre är helt perfekta, men ändå är fullt användbara. I Brödis-påsarna i sin tur säljs bröd, där ”bäst före datum” går ut samma dag, till ett förmånligt pris. Vi införde också rödmärkta produkter i alla våra affärer för ett antal år sedan. Livsmedel där datumet håller på att gå ut och som är rödmärkta säljs med 60 procents rabatt under de sista timmarna butiken håller öppet under dagen.