Verkställande direktör Hannu Krook utnämnd till kommerseråd


11.6.2020

Republikens president har förlänat Handelslaget Varuboden-Oslas verkställande direktör Hannu Krook hederstiteln kommerseråd. Hannu Krook har arbetat med utmanande uppgifter inom affärslivet både i Finland och utomlands sedan 1991. Han valdes till sin nuvarande uppgift som verkställande direktör för Varuboden-Osla i februari 2013, och under hans ledning har Varuboden-Osla både förbättrat sitt ekonomiska resultat och personalnöjdheten.

Hannu Krook är medlem i SOK:s styrelse och valdes till vice ordförande från början av år 2018. Han har en betydande roll i utvecklingen av hela S-gruppens strategiska mål och är delaktig i många interna organisationer, som utvecklar S-gruppens framtid.

(Foto Nina Kaverinen)