VBO överväger att stänga S-Rauta i Hangö


15.3.2021

Handelslaget-Varuboden Osla överväger att stänga S-Rauta Hangö. Lönsamheten inom järnhandeln har redan en längre tid varit svag och VBO avstod från sin järnhandel i Kyrkslätt redan 2013 Ännu efter det har vi strävat efter att utveckla verksamheten i S-Rauta Hangö, men resultatprognoserna tyder inte på någon förbättring. Som följd av det här överväger Varuboden-Osla att lägga ner enheten och inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen i S-Rauta Hangö, alltså 5 personer. I första hand strävar man efter att erbjuda personalen arbete på Varuboden-Oslas andra verksamhetsställen. S-Rauta Hangös eventuella stängning planeras att genomföras före slutet av sommaren 2021 och i samband med det kommer affärsbyggnadens användning att omplaneras, men ändå så att Sale Hangö fortsätter sin verksamhet som hittills.