Varuboden-Oslas fullmäktige fattade beslut om användning av överskottet


Handelslaget Varuboden-Oslas fullmäktige behandlade på sitt vårmöte 19.4.2023 handelslagets resultat för ifjol och beslutade om användningen av det inlupna överskottet. Handelslaget Varuboden-Osla betalar inte ränta på andelsinsatsen eller återbäring år 2023.

20.4.2023

Varuboden-Oslas fullmäktige beslutade vid vårmötet att fastställa bokslutet och koncernbokslutet för 2022. Fullmäktige beslutade också att överskottet för räkenskapsperioden 1.1.2022-31.12.2022 överförs till tidigare räkenskapsperioders överskottskonto. Till förvaltningsrådets bruksfond överfördes 100 000 euro, och förvaltningsrådet beslutar senare om användningen av medlen. I år delar förvaltningsrådet ut ur sin bruksfond medel bland annat för anskaffning av reflexvästar till daghem på vårt område och enligt tradition stipendier till alla skolor på VBO:s verksamhetsområde för mer än 30 000 euro.