Varuboden-Oslas fullmäktige har valts


Ett nytt fullmäktige har valts för handelslaget Varuboden-Osla för de kommande fyra åren. Den här gången väckte valet mer intresse än tidigare bland både väljare och kandidater.

6.5.2024

Resultatet av Varuboden-Oslas handelslagsval har bekräftats och ett nytt fullmäktige bestående av ägarkunder har valts. Det högre valdeltagandet och antalet kandidater visar på ett ökat intresse för handelslagets beslutsfattande. Valdeltagandet steg denna gång till 22,4 procent, medan det i valet 2020 var 15,6.

Totalt var 173 kandidater uppställda i valet, vilket är 16 procent fler än i förra valet. Till fullmäktige valdes 50 ledamöter, varav 17 förnyade sina platser och 33 är nya. 58 procent av ledamöterna är kvinnor och 42 procent är män.

Ägarkunderna väljer fullmäktige för fyra år åt gången. Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i handelslaget och fungerar som en viktig länk mellan ägarkunderna och Varuboden-Oslas ledning. Det nya fullmäktige sammanträder för första gången i slutet av juni.

Läs mer om fullmäktigevalet: vbo.fi/valet

Kandidaterna ställde upp på fem olika medlemsområden, och följande personer valdes:

Medlemsområde A: Hangö, Raseborg, Ingå

 • Elina Ahde, Ingå
 • Bella Alen, Raseborg
 • Peter Asen, Ingå
 • Ronny Avellan, Raseborg
 • Johan Berglund, Raseborg
 • Thomas Lindholm, Raseborg
 • Maj-Britt Malmén, Raseborg
 • Kirsi Nylund, Hangö
 • Annika Pråhl, Raseborg
 • Nina Wessberg, Ingå
 • Fredrika Åkerö, Raseborg

Medlemsområde B: Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla

 • Anna Aintila, Kyrkslätt
 • Kerstin Degerth, Kyrkslätt
 • Johanna Fleming, Kyrkslätt
 • Heli Herlevi-Malila, Kyrkslätt
 • Sabina Holopainen, Kyrkslätt
 • Saara Huhmarniemi, Kyrkslätt
 • Marko Linnala, Sjundeå
 • Juha Oksanen, Kyrkslätt
 • Stefan Stenberg, Grankulla

Medlemsområde C: Lovisa, Askola, Borgnäs, Pukkila, Lappträsk, Sibbo

 • Rune Eriksson, Lovisa
 • Heidi Hovisilta, Askola
 • Arja Isotalo, Lovisa
 • Carola Juselius, Sibbo
 • Antti Kaikkonen, Sibbo
 • Bosse Lindfors, Sibbo
 • Erkki Pusula, Askola
 • Stefan Widlund, Lovisa
 • Gudrun Wikström, Lovisa

Medlemsområde D: Borgå

 • Riitta Ahola, Borgå
 • Bo-Johan Johansson, Borgå
 • Juha Jokinen, Borgå
 • Juha Kittilä, Borgå
 • Eila Kohonen, Borgå
 • Roosa Korhonen, Borgå
 • Ulrika Lindholm-Nenonen, Borgå
 • Bodil Lund, Borgå
 • Silja Metsola, Borgå
 • Erkki Naumanen, Borgå
 • Siru Nykänen, Borgå
 • Fredrik Oljemark, Borgå
 • Hilkka-Leena Orava, Borgå
 • Teppo Riski, Borgå
 • Tea Valjakka, Borgå

Medlemsområde E: Åland

 • Carina Aaltonen, Jomala
 • Andreas Brink, Jomala
 • Emil Ganz, Mariehamn
 • Fanny-Klaara Rundberg, Mariehamn
 • Robert Storfors, Hammarland
 • Barbro Sundback, Mariehamn