Varuboden-Osla tar inte ut avgift för laddning av HRT:s resekort


3.1.2020

Helsingforsregionens trafik (HRT) genomförde 2019 ett anbudsförfarande för biljettförsäljningsställen. Utgående från anbudsförfarandet valdes HOK-Elanto, Varuboden-Osla, R-kioski och Kesko till återförsäljare.

I upphandlingsvillkoren konstaterades att HRT fr.o.m. början av 2020 inte längre betalar försäljningsprovision till återförsäljarna, utan varje återförsäljare bestämmer storleken på den serviceavgift som den tar ut av kunderna.

Varuboden-Osla har beslutat att åtminstone inte till en början uppbära någon av avgift för laddningen av HRT:s resekort. Resekortet kan laddas i följande av Varuboden-Oslas enheter: Prisma Kyrkslätt, S-market Sjundeå, S-market Nickby, S-market Söderkulla och S-market Grani.