Varuboden-Osla överväger att skära ner Sokos Borgå Hyvä Olos verksamhet


11.4.2023

Varuboden-Oslas hyresavtal för Sokos Borgå Hyvä Olos lokaliteter upphör i slutet av maj. Eftersom hyresavtalet upphör och den nuvarande affärsmodellen är olönsam, överväger Varuboden-Osla att skära ner Hyvä Olos verksamhet och flytta över den till Sokos övriga lokaliteter. Omställningsförhandlingar har inletts och gäller hela Hyvä Olos personal. Eventuella ändringar som gäller enheten skulle förverkligas till slutet av maj då hyresavtalet upphör.