Varuboden-Osla överväger att skära ner eller avsluta S-Garden Borgås verksamhet


23.2.2023

S-Garden Borgås lönsamhet har redan under en längre tid varit svag, och tyvärr tyder resultatprognosen inte på någon förbättring.  Varuboden-Osla överväger därför att skära ner verksamheten avsevärt eller stänga enheten på grund av ekonomiska och produktionsmässiga skäl samt inleder omställningsförhandlingar med personalen. Förhandlingarna gäller hela S-Gardens personal, dvs. fem personer. I första hand strävar man efter att erbjuda personalen arbete på Varuboden-Oslas andra enheter. Eventuella ändringar som gäller enheten skulle genomföras senast till slutet av år 2023.