Varuboden-Osla delar ut över 30 000 euro till skolelever


6.5.2020

Handelslaget Varuboden-Osla belönar årligen positiva elever på sitt verksamhetsområde med stipendier. I år utdelas stipendier för en summa på totalt 31 700 euro. Eftersom Varuboden-Osla vill uppmuntra till en positiv livsbild redan under skoltiden delas stipendierna även i år ut åt elever som oberoende av skolframgång uppvisar positiv attityd.

 

Varuboden-Osla stöder undantagstillståndet till trots också i år stipendieutdelningen i skolorna, och delar för en summa på totalt 31 700 euro ut stipendier till skolor på sitt verksamhetsområde. Stipendierna delas ut i form av presentkort till S-gruppen. Att som skolelev få ett stipendium är en fin stund som man ofta kommer ihåg långt framöver. Men det är inte bara eleverna som uppskattar utdelningen, också lärarna uppskattar stipendieutdelningen. Det är ett fint sätt att ge ett konkret erkännande åt eleverna. För handelslaget Varuboden-Osla är det viktigt att vara med och möjliggöra det här och därför har också vår stipendieutdelning långa anor. Under de senaste åren har den utdelade summan varit över 30 000 euro per år. Även utdelningskriterierna har förblivit nästan oförändrade.

 

– Vi vill redan under skoltiden uppmuntra till att ha en positiv livsbild och att vara serviceinriktad. Därför delas stipendierna ut till elever i sista klass som oavsett skolframgång uppvisar positiv attityd på alla livsområden, säger Varuboden-Oslas administrativa direktör Anne Schneider.

Stipendierna delas ut till 174 skolor: både svensk- och finskspråkiga yrkesskolor, gymnasier och grundskolor på handelslagets verksamhetsområde, det vill säga östra och västra Nyland och Åland.

 

 

Mer information: Administrativ direktör Anne Schneider, tfn 010 762 6615