Vårt handelslag är med i den rekordstora kampanjen Ta hand om de ungas inre för att stöda ungas psykiska hälsa


Coronatiden har gjort att allt fler unga mår dåligt och känner ångest. Det här märks som långa köer i tjänster som erbjuder hjälp med låg tröskel vid psykiska problem, inte bara i hela landet utan även i Nyland. Kampanjen Ta hand om de ungas inre är Toivon Kärki rf:s och MIELI rf:s gemensamma välgörenhetsutmaning för att i samarbete med över 70 finländska artister samla in pengar till arbetet för de ungas psykiska hälsa. Vårt handelslag medverkar tillsammans med vår bonuspartner LokalTapiola Nyland i LokalTapiola-gruppens och S-gruppens gemensamma donation på sammanlagt en halv miljon euro.

21.9.2021

Under coronan har särskilt unga haft det svårt: i en enkät MIELI rf gjorde i början av året svarade nästan två av tre 18–24-åringar att de känt sig utmattade, deprimerade och ångestfyllda. Till exempel förra året tog unga över 170 000 gånger kontakt på Mental-chatten (Sekasin-chat) som erbjuder krishjälp, men endast var femte av dem kunde besvaras.

Kärnan i kampanjen Ta hand om de ungas inre är en ny version av framlidne Pave Maijanens ikoniska låt Pidä huolta. Över 70 finländska artister är med i kampanjen. Donationerna går oavkortade till arbetet för de ungas psykiska hälsa. S-gruppen och LokalTapiola donerade sammanlagt 500 000 euro som startkapital för kampanjen och gör det därmed möjligt för tusentals unga att med låg tröskel få hjälp av tjänster för psykisk hälsa.

”I dagens läge behöver unga hjälp och positiva signaler kanske mer än någonsin. Stora arbetsgivare som vi måste ta ansvar även under coronatiden, eftersom vi varje år hundratals unga och skolelever erbjuder de första arbetserfarenheterna. Vi måste ta hand om de unga, bry oss om dem och lyssna till dem. När vi fick möjligheten att delta i kampanjen Ta hand om de ungas inre tackade vi genast ja. Tillsammans har vi styrka att förbättra de ungas välmående ”, säger verkställande direktör Mathias Kivikoski.

Vem som helst kan delta i välgörenhetsutmaningen genom att donera pengar på webbplatsen pidahuolta.fi. Donationerna går oavkortade till välgörenhet. Största delen av donationerna går via MIELI rf till Mental-chatten som hjälper unga som befinner sig i en svår livssituation. Donationerna används även till att i skolor stöda arbetet för att stärka ungas psykiska färdigheter.

Välgörenhetsutmaningen syns och hörs på enheterna i vårt handelslag och i våra kanaler under hösten 2021. Vi uppmuntrar alla våra ägarkunder och partners att delta i kampanjen. 

 

Hur kan jag donera? 

  • Bekanta dig med olika sätt på webbplatsen pidähuolta.fi.
  • Du kan donera 10 euro genom att skicka textmeddelandet MIELI till 16499.
  • Du kan även hjälpa genom att lyssna på låten Pidä huolta i streamingtjänster: streamingersättningar för låten och musikvideon går till donationspotten.