Vår lokala producent den här månaden: Malmgård


28.10.2020

Från jord till bord

Malmgård som är beläget i Lovisa i östra Nyland har långa anor och gården har idkat jordbruk alltsedan 1600-talet. På gården odlar man ekologiskt och huvudprodukten är havre. Malmgård har också specialiserat sig på forntida vete. Malmgård bedriver vid sidan av jordbruk också turism, ölproduktion och skogsbruk. Gården har gått i familjen Creutz ägo sedan gården grundades och för tillfället lotsar Henrik Creutz verksamheten.

 

Åkrarna som arbetsbord

Malmgård övergick till ekologiskt jordbruk redan 1995. I Finland fanns vid den tidpunkten endast tio ekologiska gårdar förutom Malmgård. Att respektera miljövärden och undvika bekämpningsmedel i jordbruket har burit långt men också krävt otaliga arbetstimmar mekanisk bearbetning av jorden och försök på olika odlingssorter.

– Eftersom vi inte använder bekämpningsmedel är våra odlingsväxter något tåligare än andra sorter men kräver lite mer av jordmånen. Idag är vår totala odlingsyta ungefär 450 hektar och förutom havre har vi specialiserat oss på gamla vetesorter så som exempelvis spelt, emmervete och enkorn. Forntida spannmål kan man inte odla på traditionella sätt eftersom de inte tål bekämpningsmedel, berättar Henrik Creutz

Att odla är även en slags livsstil, där bonden som jobbar på åkrarna i själva verket är rätt så beroende av väder och vind och andra yttre faktorer då hens arbetsbord består av åkrar. Den finländska naturen sätter ramarna för verksamheten och dem följer man. I det här jobbet ser man ändå resultatet av sitt jobb senast på hösten då de mogna sädesfälten svajar i vinden. Henrik anser också att det är mycket viktigt att man känner till varifrån råvarorna kommer.

– Vi känner exakt till våra produkters väg från fältet till butikshyllan. För oss är det viktigt att konsumenterna får just det vi lovar, och därför måste vi som jordbrukare veta varifrån våra råvaror kommer. När säden är tröskad körs den till vår egen tork och därifrån till kvarnen för att malas. Vi har två mjölnare i närheten som vi samarbetar med. Från kvarnen körs de färdiga produkterna tillbaka till gården och här packar vi dem och säljer i vår gårdsbutik eller kör ut till butiker för att säljas, berättar Henrik kort om sädens väg från fältet till matbordet.

Vi lyssnar på kunderna

Malmgårds ekologiska jordbruk har långa anor vilket också mängden trogna kunder är ett starkt bevis på. Enligt Henrik är ett av det viktigaste att lyssna på kunder och deras önskemål. Utgående det här utvecklas också gårdens verksamhet och produktsortiment.

– Det är speciellt kunderna som kommer med nya idéer och vi för en kontinuerlig diskussion med dem. Vi strävar efter att hitta nya lämpliga sorter som också våra kunder gillar. Det här är ett långsiktigt jobb och inga garantier finns om hur slutresultatet kommer att bli. Det tar lång tid att pröva sig fram med en ny sort, jordmånen ska vara den rätta och det finns också alltid en chans att det misslyckas. I den här branschen måste man ändå vara modig och pröva på nytt, poängterar Henrik.

På egen hand går det inte att driva en gård som denna och för tillfället jobbar ungefär 10 personer på Malmgård med olika jobb inom jordbruket och även i packeriet och gårdsbutiken. Då det är säsong anställer man extra arbetskraft för att hjälpa till med de olika sysslorna på gården.

 

Nya smakupplevelser

En av Malmgårds mest populära produkter är emmervete, som kräver en lite längre växtperiod och mognar något senare än andra sorter. Forntida spannmål har under senaste år ökat i popularitet och de används mångsidigt i såväl matlagning som bakning. Malmgård har under årens lopp specialiserat sig på de här forntida spannmålen och på åkrarna odlas idag enkorn, spelt och emmervete. Enkorn är den äldsta sorten av de här tre. De gamla sädesslagen har mer smak och näringsämnen än nyare sorter. Till en del förklaras det här säkert med att de äldre sorterna har en längre växtperiod. Malmgårds produkter finns i många av Varuboden-Oslas butiker i östra Nyland.

– För drygt tio år sedan började vi utvidga vår återförsäljning, och Varuboden-Osla var en av våra första återförsäljare. Det är bra att våra kunder också hittar våra produkter på butikshyllan i sin närbutik och för oss är ett sådant här samarbete livsviktigt, berättar Henrik om samarbetets betydelse.

Att odla ekologiskt och att utveckla verksamheten är drivkraften bakom Malmgård. Genom att lyssna till miljön och kunderna har Malmgård förtjänstfullt lotsat fram sin verksamhet i över 25 år inom ekologiskt jordbruk.

 

Malmgård

Läge: Lovisa

Ägs av: Ägs av släkten Creutz

Grundat: 1606

Verksamhetsform: jord- och skogsbruk, turism, bryggeriprodukter

Produkter: spannmålsprodukter och bryggeriprodukter