Vad kan man återvinna i butiken?


Den 18 mars firas den internationella återvinningsdagen. Vet du vad du kan återvinna samtidigt som du går och handlar?

18.3.2024

Vårt handelslag strävar efter att göra det enkelt för våra kunder att återvinna. I de flesta av våra marketenheter finns det redan små återvinningspunkter dit kunderna kan föra avlagda el- och elektronikapparater samtidigt som de kommer för att göra sina uppköp. Dessutom kan du returnera burkar och flaskor med pant och batterier i butiken. På många enheters gårdar finns också ekopunkter där man kan sortera till exempel glas, plast och metall.

På ekopunkterna kan man lämna in kartong, metall, glas och papper. Rinki-insamlingspunkterna tar också emot plastförpackningar.

Den 18 mars firar vi den internationella återvinningsdagen. Visste du att återvinning är något du kan göra samtidigt som du går och handlar? Det är enkelt att återvinna förpackningar när man till exempel går och handlar, eftersom det i närheten av ungefär 20 av våra butiker finns en ekopunkt. På ekopunkterna kan man lämna in kartong, metall, glas och papper.

En del av avfallet är speciellt skadligt för miljön. Därför är det viktigt att det inte hamnar i blandavfallet. Sådant avfall är till exempel ackumulatorer, batterier och el- och elektronikavfall. Våra kunder kan fritt returnera små el- och elektronikapparater som till yttermåttet är under 25 centimeter, alltså till exempel lysrörslampor, lysrör, hårtorkar och kaffebryggare, till butikerna. Under 1000 kvadratmeter stora matbutiker utgör ett undantag. Små butiker kan inte ta emot apparater, eftersom till exempel lysrörslampor som inte längre används inte kan förvaras i en livsmedelslokal på ett säkert eller hygieniskt sätt.

Personalen i små butiker hänvisar vid behov kunden till närmaste regionala återvinningspunkt som upprätthålls av producenter eller kommuner och som tar emot apparaterna.

Återvinn flaskor

Speciellt aktiva är kunder att återvinna flaskor och burkar. I vårt handelslags Prisma, alla S-marketar, Sale-butiker och ABC-trafikbutiker finns återvinningsställen för plastflaskor och burkar med pant. Ofta tar automaterna också emot flaskor och burkar utan pant.

I Kyrkslätt Prisma och S-market Näse finns dessutom Tomras effektiva returmaskiner och med hjälp av dem blir det betydligt snabbare att returnera tomma plastflaskor och burkar eftersom du kan hälla en stor säck med dem på en gång. De här pantmaskinerna är mycket snabbare än vanliga maskiner. I den här returmaskinen kan du hälla alla burkar och plastflaskor på samma gång och du behöver inte längre stå och returnera dem en och en.

Med Tomra R1-pantmaskinen kan inga glasflaskor pantas. Det blir märkbart snabbare att panta flaskor med de här maskinerna eftersom pantandet är fem gånger snabbare än då man matar in förpackningar en åt gången. Det lovas att maskinen som bäst slukar 25 000 flaskor per dag då en vanlig pantmaskin klarar av högst 7 500 flaskor per dag.

Mer än 100 burkar kan hällas i automaten samtidigt.

Förutom att maskinen är snabb är den också på alla sätt kundvänlig. Det enda du behöver göra är att hälla ned alla burkar och flaskor som ska pantas direkt från påsen i maskinen och du behöver inte ens röra i de tomma förpackningarna. När du hällt alla flaskor i maskinen behöver du bara vänta en stund, ta pantkvittot och börja handla.

Förpackningsreformer sparar på naturen

Förpackningsreformer görs kontinuerligt i hela S-gruppen och det hjälper sorterings- och återvinningsjobbet för kunderna i vårt handelslag. Med förpackningsreformerna strävar man till exempel efter att förbättra återvinning av förpackningar, minska mängden plast som används i förpackningar och öka användning av återvunnet material.

Det väsentliga med att förnya förpackningar är också det att förpackningarna ska skydda produkten och förbättra hållbarheten och minska mängden svinn. I nya förpackningar strävar man också efter att använda alltmer återvunnet material. Utöver alla förnyelser trycker man på alla förpackningar till S-gruppens egna varumärken alltid lättlästa sorteringsanvisningar, som underlättar kundernas jobb när de sorterar förpackningar till återvinning.