Två nya styrelsemedlemmar i Varuboden-Osla


31.12.2020

Handelslaget Varuboden-Osla får två nya styrelsemedlemmar fr.o.m. 1.1.2021, Seppo Määttä och Konsta Saarela. ED, AVM Seppo Määttä arbetar som överdirektör vid strategiavdelningen vid Statsrådets kansli och bor i Veikkola i Kyrkslätt. EM Konsta Saarela är partner i Woolman Oy och kommer från Grankulla.

Heidi Collander lämnar styrelsen efter fem förtjänstfulla år i styrelsen och före det i Varuboden-Oslas förvaltningsråd. Som styrelseordförande fortsätter Arto Nurmi-Aro och som vice ordförande Merja Partio.

Det sker förändringar också i Varuboden-Oslas förvaltningsråd fr.o.m. 1.1.2021. I tur att avgå var Tom Liljestrand, Daniel Lindroos och Anna-Lotta Aaltonen. Liljestrand och Lindroos återvaldes, och i stället för Aaltonen invaldes Dick Carstens från Hangö.

Också verkställande direktör Hannu Krook lämnar sin uppgift i slutet av året. Administrativa direktören Anne Schneider fungerar som t.f. verkställande direktör tills den nya har valts.