Tre nya medlemmar i Varuboden-Oslas förvaltningsråd


22.12.2021

Handelslaget Varuboden-Osla får tre nya förvaltningsrådsmedlemmar fr.o.m. 1.1.2022. Vid fullmäktiges höstmöte utsågs Mikaela Ahlnäs-Mäkeläinen från Borgå, Stefan Stenberg från Grankulla och Sanna Kurki från Askola till nya medlemmar i förvaltningsrådet. Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter Leena Munter-Ollus och som vice ordförande Ray Blomqvist.

I Varuboden-Oslas styrelse fortsätter också nästa år Arto Nurmi-Aro (ordförande), Merja Partio (vice ordförande), Seppo Määttä och Konsta Saarela samt Varuboden-Oslas verkställande direktör Mathias Kivikoski.