Största delen av Varuboden-Oslas enheter har öppet 1.2.2024


31.1.2024

Servicefacket PAM har utlyst strejk torsdag 1.2.2024 och strejken berör också Handelslaget Varuboden-Oslas verksamhetsställen.

– Vårt mål är att hålla så många enheter öppna som möjligt på torsdag. I vissa enheter kan vi vara tvungna att begränsa våra tjänster, till exempel vid Mattorget eller i infon, säger Karlos Kotkas, branschdirektör för markethandeln. Som alltid vid en strejk kan till exempel ändringar i öppettider ske med mycket kort varsel.

På några verksamhetsställen ordnas förhandsröstning inför presidentvalet. Förhandsröstningen fungerar som normalt.

 

Du hittar våra enheters öppettider här: vbo.fi/tjanster