Sokos Borgå Hyvä Olos verksamhet flyttar till Sokos lokaler


29.4.2023

Handelslaget Varuboden-Osla har avslutat omställningsförhandlingarna gällande Sokos Borgå Hyvä Olo. Som ett resultat av omställningsförhandlingarna har man beslutat att flytta Hyvä Olo-verksamheten till Sokos kosmetikavdelning när hyreskontraktet i de nuvarande lokalerna i Lundis köpcentrum upphör i slutet av maj. Samtidigt ändras servicehelheten så att tjänsterna kommer att erbjudas som hårsalongs- och studiotjänster på kosmetikavdelningen. Skönhtessalongstjänsterna faller bort.