Sale Lundi firar också 3+1-dagar tillsammans med Sokos Borgå

22.9.2020

Sokos 3+1-dagar ONS.–SÖN. 23–27.9.

Se Sale Lundis aktuella erbjudanden här: Itäväylä_23.9.2020_Sale_125x365

Har du redan bekantat dig med Sokos 3+1-dagar katalogen? Du kan läsa den här https://view.24mags.com/mobilev/0dc0fb4d62f096ea6053b9f814c2c618#/page=1