Röstningen i Varuboden-Oslas fullmäktigeval inleds på tisdag


28.3.2024

Tisdag 2.4 inleds röstningen i Handelslaget Varuboden-Oslas fullmäktigeval. I valet är 173 kandidater uppställda, vilket är 16 procent mer än i föregående val år 2020.

Du kan bekanta dig med kandidaterna i Varuboden-Oslas valkompass fr.o.m. 29.3.2024 på adressen https://vbo.editaprima.fi/ehdokasgalleria

Rösträtt i valet har alla personer som fyllt 15 år och som godkänts som medlem i handelslaget före valårets början. Det går behändigt att rösta elektroniskt eller per post. Röstningsmaterialet har skickats per post till alla röstberättigade medlemmar i handelslaget.

 

Röstningstiden är 2.4–22.4.2024, och valresultatet publiceras 6.5.2024.

Ytterligare information om valet: vbo.fi/valet