Renoveringsvågen i vårt handelslag fortsätter – nu får Sale Pukkila nytt utseende


Under 2022 renoverade vi flera enheter i vårt handelslag och vi fortsätter att förnya våra enheter även i år. Nu under våren kommer Sale Pukkila att få nytt utseende. Renoveringen startar redan den här veckan. Butiken får bland annat nya energisnåla kylar och frysar, Sales fräscha nya utseende och ett bredare produktsortiment. Butiken betjänar sina kunder under hela renoveringen och beklagar eventuella olägenheter.

14.3.2023

Kunderna i centrum

Sale Borgnäs utstrålar en äkta bybutiksstämning och är den egna närbutiken för närområdets invånare. Kunderna står i centrum och därför ville man också höra deras åsikter och önskemål under planeringsfasen av renoveringen. Inför renoveringen gjordes en kundenkät och målet med den var att få den nya butiken att motsvara kundernas önskemål allt bättre. De som svarade på undersökningen ville ha ett bredare utbud, framför allt för brödavdelningen, och fler produkter från lokala producenter. I sina enkätsvar berättade kunderna också hur nöjda de var med personalen i butiken och hur tjänstvillig personalen är.

– I undersökningen fick vi mycket värdefull information från våra kunder om vad de önskar till butiken. De lyfte bra upp olika produktönskemål, men största delen av responsen handlade om personalens arbetssätt, som upplevdes som mycket positivt. Jag är verkligen glad och nöjd att det jobb som vi gör för kunderna ses som värdefullt. Jag hoppas också att kunderna ska uppleva det smidigare att göra affärer i vår renoverade butik, och att de hittar många nya produkter när renoveringen i början av sommaren är klar, säger butikschef Reija Hannula.

Vi strävar efter att hålla butiken öppen under hela renoveringen för att kunna betjäna kunderna i deras dagliga butiksärenden. Renovering medför tidvis nya arrangemang, till exempel i produktsortimentet och placeringen av hyllor och diskar. Personalen hoppas också att butiken ska kunna betjäna sina kunder relativt normalt även under renoveringen och ber om ursäkt för eventuella störningar det kan orsaka.

Enligt det nya Sale-konceptet för småbutiker

I butiken kommer alla hyllor och diskar att förnyas, inklusive kassabord. Kylar och frysar som är i slutet av sin livscykel kommer att ersättas med energisnåla i samband med renoveringen. Kylarna och frysarna levereras av Viessmann och de använder sig av det nyaste Easy cool-systemet, som kräver mindre kylmedel än traditionella energieffektiva kylskåp. Väggarna får ett nytt lager färg och lokalerna görs om för att göra butiken rymligare och betjäna kunderna bättre.

I inledningsskedet av renoveringen är arbetet inte så synligt för kunderna, när kontorsutrymmet renoveras och det görs förändringar för den nya kyltekniken på gården. Hela renoveringen beräknas pågå i cirka tre månader, och i juni kommer Sale Pukkila att kunna betjäna sina kunder med ett helt förnyat utseende och ett bredare utbud av produkter.