Varuboden-Osla donerar reflexvästar till nästan 5 000 barn i östra och västra Nyland och på Åland


Handelslaget Varuboden-Oslas förvaltningsråd har donerat reflexvästar till cirka 60 daghem i östra och västra Nyland och på Åland. Alla daghem på Varuboden-Oslas verksamhetsområde hade möjlighet att få reflexvästar. På ryggsidan av de färggranna västarna figurerar den alltid glada Apsi Apa, en karaktär som familjens minsta kanske känner igen från bilsemestrar runtom i Finland.

13.10.2023

Varuboden-Oslas förvaltningsråd delar årligen ut donationer på ungefär 100 000 euro till allmännyttiga ändamål på sitt verksamhetsområde. I höst gjorde handelslaget en donation som både ökar säkerheten och piggar upp gatubilden i regionen. Daghemmen frågades om behovet och intresset av att få reflexvästar och på basis av responsen beställdes cirka 5 500 stycken reflexvästar i fem olika färger.

– Vi i Varuboden-Osla vill stödja barn och unga mångsidigt. Vi delar årligen ut stipendier till skolelever och stödjer barn och ungas hobbyverksamhet på många sätt. I år delar vi åter ut reflexvästar till daghemmen på vårt område, och jag vill tacka dem för ett gott samarbete, säger Leena Munter-Ollus, ordförande för Varuboden-Oslas förvaltningsråd.

Reflexvästar är viktiga i daghemmens vardag, eftersom barnen leker och rör sig ute året runt. Samtidigt är de en stor kostnad för daghemmen. Västarnas anskaffningsvärde var sammanlagt cirka 35 000 euro. Varuboden-Osla gjorde en liknande donation till daghemmen på sitt område 2019.

– Vi strävar efter att rikta stödet brett till olika organisationer och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde, fortsätter Munter-Ollus.

Medel från förvaltningsrådets bruksfond doneras årligen till förmån för det egna området och till andra allmännyttiga ändamål. I våras donerade fonden 10 000 euro till krigsveteranerna på VBO:s område. Senare i höst ska handelslaget tillsammans med andra europeiska kooperativ delta i en gemensam donation av generatorer till ukrainska matbutiker.

Barnen i Hanko Pohjoisen päiväkoti visar upp sina nya färgranna reflexvästar för Apsi Apa som hade kommit på besök till daghemmet ända från djungeln.

Sagobackens daghem var ett av de cirka 60 daghemmen som beställde reflexvästar. Här leker barnen med Apsi i sina nya västar en solig fredagsförmiddag.