Potatis, potis, potät, päärona, pärun – kär knöl har många namn


Hulta gård i Tenala startade sin verksamhet på mitten av 1950-talet när gårdens nuvarande husbondes, Matti Kipinoinens far köpte gården och började med jordbruk och boskapsskötsel. På 1960-talet startade Mattis far ett hönseri på samma ställe. Ungefär tio år senare kom potatisen med i bilden och i dag odlar man den på närmare 50 hektar stora mullrika åkrar.

28.9.2021

”Jordbruk är en livsstil”

Husbonden Matti Kipinoinen på Hulta gård har sedan liten pojke deltagit i jobbet på jordbruket och fått beundra sina händers verk när potatisen växt på de stora åkrarna invid hemgården. På de mullrika åkrarna börjar de grönskande potatisblasten sträcka sig mot värmen när försommarsolen kastar sitt sken. Den tidiga potatisen tas upp redan under midsommarveckan och från det framåt går potatisupptagningsmaskinerna nästan oavbrutet. Säsongens sista potatisar tas vanligtvis upp i slutet av oktober. Potatisodling kräver mycket arbete och är mycket beroende av andra yttre faktorer. Först när säsongen är gång vet man hurdan skörden ser ut. Länge var ägg Hulta gårds huvudprodukt och de såldes direkt till butiker. Potatis började odlas på gården i början på 1970-talet.

– Jag minns hur jag som liten grabb fick åka med min pappa och leverera ägg och potatis till butiker. Jag minns ännu mycket väl den härliga doften av apelsiner när vi öppnade kylrummens dörrar.  Samarbetet med marketcheferna förlöpte smidigt redan då och jag fick också själv ännu jobba med många av dem när jag tog över gården 1997, berättar Matti.

Jordbruk är arbete man gör alla dagar och arbetet tar inte slut när den sista potatisen tas upp. Vintertid är husbonden och de anställda på Hulta gård mycket sysselsatt med att förpacka potatis, förbereda beställningar och transportera produkter till butikerna. Arbetsmängden är rätt så stor på en så här stor gård och gården sysselsätter tre medarbetare året runt. Dessutom hjälper familjens tre söner till på gården så mycket de hinner vid sidan om sina studier.

Hulta gårds potatis växer i mullrik jord fylld av näringsämnen. Gödslingsmedel används det måttligt.

 

I tre generationer

Hulta gård härstammar ända från 1950-talet när Mattis farfar efter kriget hittade en gård åt sig efter att han hade vart tvungen att lämna sin hemgård i Karelen. Redan då odlades det potatis till eget bruk. När Mattis pappa tog över gården odlades potatis också till försäljning även om äggproduktionen då var i huvudrollen. Matti lärde sig redan som liten pojke när han hjälpte till sin pappa nästan allt om potatisodling och att driva en gård, men ännu finns det mycket att lära sig. Arbetsmaskiner och förpackningsteknik som jämt utvecklas och nya potatissorter som kommer ut på marknaden garanterar att det finns något nytt att lära sig.

– Det har alltid varit viktigt för mig att värna om den här gården som har gått i vår släkt. På samma sätt som jag i tiderna fick lära mig av min pappa och följa med livet på gården vill jag också fostra våra tre egna söner. Också de har växt upp med de olika sysslorna på den här gården och fått iaktta vårens nattfrost, potatisens olika blomningsskeden på sommaren och på hösten skörden som åkrarna ger.

Under årtiondenas lopp har gårdens verksamhet utformats alltid enligt den husbonde som hållit i tömmarna. Verksamheten har utvecklats och under Mattis tid har potatisförpackandet automatiserats och lagerutrymmen byggts ut. Allt har gjorts med fullt stöd från den föregående husbonden och med tanken att verksamheten måste utvecklas om man ska klara sig. Familjens tre söner är med och hjälper med olika sysslor på gården och de två äldsta av dem studerar jordbruk.

 

Nytt lyft för en gammal knöl

Potatis har funnits på finländarnas matbord redan länge. Tidvis har nya mattrender, så som när pasta och ris blev allt vanligare i vår matkultur, för en tid fått potatisens popularitet att vackla. I och med den traditionella husmanskostens uppsving ser man nu igen mer potatis i finländarnas kundkorgar. På Hulta gård odlas ungefär tio olika potatissorter, både tidig potatis och vinterpotatis. De mest populära sorterna är Annabelle och av de äldre sorterna Nicola och Timo.  Största delen av gårdens potatis säljs till butiker, riktigt små så kallade andraklass potatisar säljs till livsmedelsindustrin.  Med vårt handelslag har Hulta gård samarbetat redan länge, ända sedan 19xx-talet. Gårdens potatis finns att köpa i våra enheter i Sjundeå, Karis, Pojo, Hangö, Veikkola, Tenala och Ekenäs och i Kyrkslätt Prisma.

Det är rätt krävande att förvara potatis, den tål inte ljus och den optimala förvaringstemperaturen är ungefär 4 grader. I butikerna kan det vara svårt att uppfylla de här kraven. Därför levereras det potatis till butikerna två gånger, ibland också tre gånger i veckan.  Före det här har potatisens färd från åkrarna på Hulta gård varit mångskiftande. På gården ståtar tre stora lagerutrymmen där det är svalt och framför allt mörkt. Vinterpotatisen som tas upp från åkern måste först torkas. I lagren förvaras potatisen i stora trälådor. En trälåda rymmer upp till 700 kilo potatis. En datorstyrd ventilation mäter lagerutrymmets förhållanden och reglerar mängden luft som tas in. När potatisen är torkad sänks temperaturen. Från lagret packas potatisen alltid enligt beställning och i butiken säljs de bland annat i en och två kilos påsar och lösvikt. Ett arbetsmoment är att borsta eller tvätta potatisen och efter det åker potatisen längs ett band för att sättas på påsar. Butikens beställning packas Sedan packas butikens beställning och körs ut till butikerna med gårdens lastbilar.

– Jag har velat fortsätta samarbetet med butikerna med samma tanke som min pappa i tiderna.  Butikerna i vårt närområde möjliggör för sin del vår näringsgren och då kan v för vår del erbjuda jobb på vårt område. Lokal producerat som bäst är det när vi tar upp tidig potatis här på vår gård och redan två timmar senare finns de i närbutiken så att kunderna kan köpa dem, summerar Matti betydelsen av lokal mat.

 

 

 

Hulta gård

Läge: Tenala

Ägare: Matti Kipinoinen

Grundat: På 1950-talet

Verksamhetsform: potatisodling

Produkter: potatis