Nästan hälften av Varuboden-Oslas medarbetare får VBO-tillägg – med tillägget vill vårt tvåspråkiga handelslag uppmuntra att använda det andra inhemska språket


Vårt tvåspråkiga handelslag betalar lönetillägg till medarbetare som har kunskaper i det andra inhemska språket och för att de använder båda språken. En medarbetare är berättigad till tillägget efter att ha avlagt ett språkprov, där vikten läggs vid språkkunskaper som behövs i kundbetjäning. VBO-tillägget är fem procent av tabellönen. Varuboden-Osla samarbetar med läroanstalten Careeria och nu i höst har personalen fått en möjlighet att studera svenska där. Studierna kan inkluderas som en del av som en del av grundexamen i affärsverksamhet.

6.11.2021

Vi vill betjäna kunderna på deras eget språk

Vårt handelslags verksamhetsområde är vidsträckt och våra verksamhetsställen finns i östra och västra Nyland och på Åland. Som ett handelslag vid kusten befinner vi oss på ett tvåspråkigt område, där svenskan är en markant del av vardagen på alla våra enheter. Vi får dagligen använda många olika språk med våra kunder, och vårt handelslag uppmuntrar och betonar vikten av språkkunskaper i kundbetjäning. Också kunderna uppskattar tvåspråkighet. För dem är det speciellt viktigt att få betjäning på sitt eget modersmål.

– Största delen av vår personal talar åtminstone lite svenska och en del av vår personal har svenska som modersmål, berättar personaldirektör Paula Pajunen.

Alla slags språkkunskaper behövs och speciellt muntliga färdigheter är viktiga i all god kundbetjäning. I vårt handelslag har speciellt kunskaper i svenskan betydelse. Vi vill också erbjuda vår personal möjligheter att studera språk och i höst ordnar vårt handelslag i samarbete med läroanstalten Careeria i Borgå svenskundervisning. Vi har redan tidigare ordnat enskilda språkkurser, men i och med samarbetet med Careeria kan vi erbjuda utbildning med flexibel start.

Nästan hälften av vårt handelslags personal får VBO-tillägg

Vårt handelslag uppmuntrar att använda båda inhemska språken i all kundbetjäning. Redan i rekryteringsskedet fästs uppmärksamhet vid språkkunskaper. Det betyder att vi av alla kommande medarbetare förväntar oss en vilja att använda både finska och svenska. Språkkunskaperna beaktas i lönen och medarbetaren får ett VBO-tillägg på fem procent efter att hen avlagt ett språkprov. En förutsättning för att språktillägget betalas är också att medarbetaren klarar av normal kundbetjäning på både finska och svenska.

Språkprovet i vårt handelslag förnyades en aning för några år sedan, och nu kan medarbetarna göra det smidigt med ett telefonsamtal genast i början av anställningen. Det ordnas prov på både finska och svenska, och ingen betalas automatiskt språktillägg på basis av modersmål. Med språkprovet testas att personens språkkunskaper ligger på en sådan nivå att hen också kan betjäna kunder normalt på det andra inhemska språket. I provet pratar man om personens eget jobb, kundmöten och saker som berör ägarkundskap, till exempel S-Förmånskortet. Man får delta i språkprovet flera gånger, men endast en gång per år.

– Vi finländare har kanske utgående språkstudier fått en lite ingrodd uppfattning om att det är betygen som definierar hur bra vi är på språk. Många av oss har kanske inte varit någon mästare i språk under skoltiden, men sedan lärt sig språk och vågat använda dem aktivt på sin arbetsplats. Det viktigaste i kundbetjäning är att man blir förstådd. Var kommat ska placeras eller ordföljden är sekundära i det skede när man berättar för en kund var hen hittar någon produkt i butiken, säger Paula Pajunen.

Svenskundervisning i samarbete med läroanstalten Careeria

 Förutom rekrytering är det också viktigt att satsa på språkstudier. I höst ordnar vårt handelslag i samarbete med läroanstalten Careeria i Borgå svenskundervisning. Svenska studierna sker utöver nätstudier och eventuella närstudier också på arbetsplatsen.  Svenska som används i kundbetjäningssituationer övar man på den egna enheten, och då får den studerande använda ett ordförråd som berör det egna arbetet och kan variera mycket beroende på bransch. På alla branscher, till exempel i butiker, restauranger och blombutiker, använder man fackterminologi, som man lär sig bäst när man jobbar.  Yrkesproven avläggs på den egna arbetsplatsen. I studierna ingår också ett språkprov och när den studerande blir godkänd i det är hen berättigad till VBO-tillägg. Studierna i svenska godkänns också som en del av grundexamen i affärsverksamhet.

Samarbetet med Careeria gör det möjligt att på ett flexibelt sätt främja sin egen karriärstig och sina språkkunskaper.

 

Den 6 november firar vi igen svenska dagen och önskar alla frimodighet att använda språk i sitt eget arbete.