Markethandeln fortsatte att växa – över 10 miljoner euro i Bonus till ägarkunderna


Varuboden-Osla gjorde återigen ett bra resultat 2022, även om det var något lägre än förra årets rekordår. Under året betalades för första gången mer än 10 miljoner euro i Bonus till ägarkunderna, och om man räknar med betalningssättsförmånen fick kunderna nästan 10,5 miljoner euro tillbaka på sina inköp.

14.3.2023

Också under 2022 fortsatte handelslaget Varuboden-Osla att målmedvetet utveckla sin verksamhet. Markethandeln har utvecklats redan under flera års tid, vilket återspeglas i det goda resultatet. Liksom under tidigare år fortsatte investeringarna och under året förnyades bland annat butiker och nätverket av laddstationer för elbilar utvidgades.

Den exceptionellt höga inflationen återspeglas naturligtvis också i handelslaget och i kundernas köpbeteende.

– Handelslagets grundläggande löfte är att erbjuda sina ägarkunder en så prisvärd matkorg som möjligt, och vi har hållit detta löfte, säger verkställande direktör Mathias Kivikoski. Som ett solitt handelslag har vi inte behövt överföra prisökningarna i sin helhet till konsumentpriserna, utan vi har prutat på täckningen.

Att invånarna på området känner stort förtroende för Varuboden-Osla återspeglades också i den undersökning om förtroende och rykte som genomfördes under hösten, där handelslaget fick ett mycket bra resultat.

– Vi fick ett utmärkt vitsord för att vara ett solitt företag. Utöver det erbjuder vi enligt svararna valuta för pengarna, säger Mathias Kivikoski. Vi anses också vara en mycket bra arbetsgivare.

Personalens välbefinnande är viktigt

År 2022 förnyade Varuboden-Osla sitt belöningssystem för personalen.

– Om handelslaget uppnår sitt resultatmål betalas varje anställd en belöning på basis av antalet arbetade timmar. För en heltidsanställd kan det innebära upp till 2 500 euro per år, säger Mathias Kivikoski.

Varuboden-Osla har flera år i rad fått hedersomnämnandet Finlands mest inspirerande arbetsplats, så också år 2022. Enligt undersökningen om arbetstillfredsställelse utvärderade VBO:s medarbetare företagets resultat till 79,1 poäng, med andra ord AAA – Utmärkt. Resultatet är exakt 10,0 poäng över Finlands allmänna norm. Mest nöjda är personalen med att företaget belönar rättvist för prestationer, att beslutsfattandet är effektivt och att företagets framtid är ljus.

– Varuboden-Osla kännetecknas av god anda och att man hjälper sina kompisar. Det här är frågor som våra sommarjobbare också lyfter fram i sina enkäter. Förra året anställde vi över 600 sommarjobbare och avsikten är att anställa minst lika många i år. Också i år fick vi in långt över 3 000 ansökningar.

Investeringar i framtiden

En av Varuboden-Oslas mest synliga investeringar förra året var utbyggnaden av nätverket av laddstationer för elbilar. För närvarande kan man ladda sin bil vid en ABC-laddningspunkt på rentav elva enheters gårdar.

– En annan mycket viktig sak för oss var att öppna en ABC-automatstation i Hangö, konstaterar Mathias Kivikoski. Hangöborna har varit ett par år utan en ABC-station, men framför allt är stationen ett löfte om vad som är på kommande – vi hoppas att vi snart också får börja bygga en ny S-market bredvid stationen.

Under 2022 renoverades igen flera enheter och i turen stod S-market Söderkulla, S-market Veikkola, Sale Monby och Sale Borgnäs. De åtgärder som görs i samband med renoveringarna ger inte enbart butikerna ett nytt utseende utan minskar också energiförbrukningen avsevärt.

– Dessutom har vi deltagit i det gemensamma energitalkot, till exempel genom att sänka temperaturen i enheterna, men också genom att optimera kylars och frysars förbrukning under förbrukningstoppar och genom att höja temperaturen i diskar och skåp för drycker.  Största delen av den el Varuboden-Osla använder är förnybar, eftersom elen huvudsakligen köps från S-gruppens eget elbolag, S-Voima.

– Utöver det fortsätter vi att investera i solenergi, och förra året fick Prisma i Kyrkslätt och S-market Jomala på Åland egna solkraftverk. För närvarande finns det solkraftverk redan på tio enheter.

Nya digitala lösningar

S-gruppen utvecklar digitala lösningar som framför allt underlättar ägarkundernas vardag.

– Som det nyaste kan nämnas det digitala S-Förmånskortet, vilket innebär att man i fortsättningen kan ansluta sitt S-Förmånskort till sin S-mobil och på så sätt läsa sin Bonus i kassan via mobilen. Det här är en funktion som många kunder har längtat efter, och idag är de som använder mobilbetalningar fler än de som använder kontanter.

Förra året betalade Varuboden-Osla över 10 miljoner euro i Bonus till sina ägarkunder och nästan 400 000 euro i betalningssättsförmån.

– Vi betalar betalningssättsförmån när kunderna betalar sina inköp på S-gruppens verksamhetsställen med ett grönt S-Förmånskort – med andra ord får kunden en extra halv procents återbetalning på dessa inköp i samband med Bonusbetalningen, säger Mathias Kivikoski. Och om man ännu inte har tagit i bruk ABC-mobil så lönar det sig att ladda ner den på sin mobil. Då försäkrar man sig om Bonus kommer som det ska och som en extra bekvämlighet kan man betala sin tankning inne i sin varma bil och behöver inte sköta betalningen ute vid automaten när det är en kall vinterdag.

Utsikter för 2023

Inflationen steg kraftigt förra året, och de stigande priserna berör oss alla.

– Vi i handelslaget följer noggrant med situationen och kundernas köpbeteende – vi vill erbjuda kunderna produkter i olika prisklasser, så att allas vardag ska vara så bra som möjligt. Vi gör vårt allt för att kunna erbjuda en förmånlig varukorg också i fortsättningen. En annan viktig sak för våra kunder är närproducerad mat och lokala produkter. Varuboden-Osla har för närvarande avtal med cirka 200 lokala producenter som levererar sina produkter direkt till våra butiker. Vi vill fortsätta och utvidga det här samarbetet i framtiden, säger Mathias Kivikoski.

Varuboden-Osla har renoverat de flesta av sina butiker under de senaste åren, och som följande står Sale Pukkila i turen.  Ett annat stort projekt är S-market Hangö, vars bygglov vi ännu väntar på godkännande för.

– I fjol investerade vi cirka 13,5 miljoner euro i vårt servicenätverk, och vi har för avsikt att också fortsätta stärka vårt servicenätverk i framtiden, konstaterar Mathias Kivikoski.

Nyckeltal:

Skattepliktig försäljning 503 miljoner euro (2021 472 M€)

Resultat före bokföringsmässiga överföringar och skatter 12,9 miljoner euro (2021 13,4 M€)

Investeringar 13,6 miljoner euro (2021 13,6 M€)

Bonus 10,1 miljoner euro (2021 9,4 M€)

Ytterligare information:

Verkställande direktör Mathias Kivikoski, tfn. 010 765 9301, mathias.kivikoski@sok.fi