Kampanjen Ta hand om de ungas inre samlade in över en miljon euro till arbetet för de ungas psykiska hälsa – stöd också till unga i Nyland


Välgörenhetsutmaning Ta hand om de ungas inre samlade in 1 027 156 euro för att hjälpa och stöda unga. Intäkterna från kampanjen används oavkortat till Mental-chatten (Sekasin-chat) som erbjuder krishjälp till unga samt till att stärka ungas psykiska färdigheter.

1.2.2022

MIELI rf:s och Toivon Kärki rf:s gemensamma välgörenhetsutmaning Ta hand om de ungas inre insamlade med hjälp av över 70 finländska artister pengar till arbetet för de ungas psykiska hälsa. Handelslaget Varuboden-Osla och LokalTapiola deltog som en del av LokalTapiolas och S-gruppens gemensamma stöd på en halv miljon euro.

De ungas nöd har märkts särskilt i kristjänster med låg tröskel.  Pengarna från insamlingen går till MIELI rf:s landsomfattande Mental-chatt och gör det möjligt att utvidga chattens verksamhet.  Utöver det akuta stödet används pengarna även till att stärka de ungas psykiska hälsa i förebyggande syfte och till att förbättra de i högstadieskolor arbetande vuxnas förmåga att stöda de ungas psykiska hälsa dagligen.

”Enligt mig berättar det utmärkta resultatet framför allt att man i samhället och bland donatorerna märkt att många unga mår dåligt: Kampanjen Ta hand om de ungas inre utmanar även den offentliga sidan att ta mer ansvar för de unga, säger verksamhetsdirektör Sari Aalto-Matturi vid MIELI rf. 

”Kampanjen Ta hand om de ungas inre har för oss varit ett verkningsfullt sätt att stöda arbetet för de ungas psykiska hälsa. Tillsammans med våra ägarkunder och samarbetspartners gör vi det möjligt att unga får hjälp. En satsning på den psykiska hälsan är en satsning på framtiden hela Nyland och tilläggssatsningar på den psykiska hälsan behövs även i fortsättningen”, säger verkställande direktör Erik Valros vid LokalTapiola Nyland.

”Insamlingen visar att vi finländare är bra på att slå våra kloka huvuden ihop när det gäller att arbeta för viktiga saker. Genom att se till att det finns hjälp med låg tröskel främjar vi att unga i hela Finland mår bättre. Alla har gjort det till en hjärtesak att sprida budskapet om kampanjen Ta hand om de ungas inre”, säger Handelslaget Varuboden-Oslas verkställande direktör Mathias Kivikoski.

 

Intäkterna från kampanjen går i praktiken till Mental-chatten


Mental-chatten

 • Fem anställda som förstärker Mental-chatten. Norra Finland, Södra Finland och huvudstadsregionen får sina egna koordinatorer. Dessutom fås förstärkningar till webbteamet.
 • Under två års tid:
  • 15 000 möten med unga
  • 12 regionala rekryteringar och utbildningar inom frivilligarbete i samarbete med lokala aktörer
  • 350 nya utbildade frivilliga
  • 30 nya utbildade frivilliga mentorer
  • Fortgående stöd för frivilligas jourarbete, handledning och fortbildning

 

Arbetet för att stärka ungas psykiska hälsa möjliggör att

 • 10 000 unga får öva sig på att förbättra sina psykiska färdigheter
 • 1 000 vuxna i högstadieskolor får hjälp att förbättra sina kunskaper inom psykisk hälsa. I samband med utbildningen får skolorna handböcker, affischer och häften för att främja ungas psykiska hälsa.

 

Tilläggsuppgifter:
Mathias Kivikoski, verkställande direktör, Handelslaget Varuboden-Osla, + 358 10 765 9301, mathias.kivikoski@sok.fi

Erik Valros, verkställande direktör, LokalTapiola Nyland, +358 50 360 3792, erik.valros@lahitapiola.fi

 

 

Mental-chatten
Den landsomfattande Mental-chatten (öppettider måndag-fredag klockan 9-24, lördag-söndag klockan 15-24) är en chatt för 12-29-åringar för att stöda deras psykiska hälsa och hjälpa dem att klara av psykiska problem. Tjänsten är gratis, anonym och konfidentiell. Det behövs inga diagnoser eller remisser, det räcker att den unga känner att hen behöver hjälp. Mental-chatten koordineras av Sekasin Kollektiivi som är en sammanslutning av flera olika aktörer med den gemensamma missionen att ingen ung som mår dåligt ska lämnas ensam. Vi stöder unga på flera olika sätt på nätet och utvecklar konstant existerande stödformer och testar nya. Vi träffar unga i Mental-chatten, gruppchatten och Discord. Utöver social-, hälso- och ungdomsexperter deltar många frivilliga i verksamheten. MIELI Suomen Mielenterveys rf, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-Lapsikylä ansvarar för koordineringen av Sekasin Kollektiivi. www.sekasin.fi

 

Välgörenhetsutmaningen Ta hand om de ungas inre

– Välgörenhetsutmaningen Ta hand om de ungas inre är ett samarbetsprojekt mellan artister, privatpersoner och företag som saknar motstycke.  Målet är att bidra till det akuta arbetet för att stöda ungas psykiska hälsa.

– Kärnan i välgörenhetsutmaningen är en ny version av framlidne Pave Maijanens ikoniska låt Pidä huolta.  Över 70 finländska artister deltar i låten.

– Bakom projektet ligger Toivon Kärki rf och MIELI Suomen Mielenterveys rf.  S-gruppen och LokalTapiola är välgörenhetsutmaningens samarbetspartners och donerar 500 000 euro som startkapital för kampanjen.