I den nya Sale-affären i Gammelbacka tar man kundernas önskemål i beaktande


28.2.2020

Handelslaget Varuboden-Osla öppnar en ny Sale-affär i köpcentret i Gammelbacka i maj. Affärslokalen, som är ungefär 600 kvadratmeter stort, ägdes tidigare av HOK-Elanto och Varuboden-Osla köpte det i december.

Affärslokalen kommer att renoveras under våren och planen är att affären slår upp dörrarna för kunderna i början på maj. Laura Koivuvuori är vald till butikschef. Hon jobbar för tillfället som försäljningschef för dagligvaror i S-market Näse. Hon vill att Sale Gammelbacka ska bli en affär dit det är lätt att komma.

– Jag önskar att kunderna känner som om de skulle komma till en vän på besök då de kommer till butiken, beskriver Koivuvuori.

Många av Sale-affärerna i Varuboden-Osla har profilerat sig som bybutiker och samma anda önskas också till Gammelbacka.

– Det här kommer att bli kvarterets egen bybytik, säger Laura Koivuvuori leende.

Kunderna och kundernas önskemål beaktas också då det gäller sortimentet och i februari görs två kundenkäter. Den ena riktar sig till Varuboden-Oslas ägarkunder som bor på området och den andra enkäten är öppen för alla. Den öppna enkäten kan besvaras på adressen http://bit.ly/gammelbacka

Man kan också skicka önskemål via affärens nyöppnade Facebooksida https://www.facebook.com/salegammelbacka