Hela personalen deltog i att formulera Varuboden-Oslas nya värde


26.5.2023

I slutet av april publicerades Varuboden-Oslas nya, egna värde, när enheternas chefer och biträdande chefer samlades för att fira den traditionella dagen för chefer och biträdande chefer. Arbetet med att formulera ett eget värde hade påbörjats redan ett år tidigare i strategidiskussioner i Varuboden-Oslas ledning.

– När vi diskuterade grunderna för vår verksamhet konstaterade vi att de gemensamma grunderna för hela S-gruppen, verksamhetsidé, mission, vision och värderingar också fungerar för oss, men dessutom uppstod också en fråga om vi vill formulera ett eget värde utöver S-gruppens gemensamma värderingar, säger personaldirektör Paula Pajunen. Vi kom fram till att vi ställer frågan till personalen och att vi lyfter upp frågan under hösten på varje verksamhetsställes och enhets strategidiskussioner.

Från alla strategidiskussioner samlades förslag på vårt handelslags eget värde. Några nyckelord som jämlikhet och jämställdhet, välbefinnande, gemenskap och lokala aspekter framträdde tydligt. Nästan alla våra enheter ansåg att värderingarna inte tidigare återspeglade hur mycket man i Varuboden-Oslas vardag satsar på personalens välbefinnande.

– Vi bildade ytterligare en liten arbetsgrupp för att gå igenom förslagen. Arbetsgruppen bestod av våra medarbetare från olika branscher och dessutom också representanter från bland annat förvaltningsrådet. I arbetsgruppen gick vi igenom de förslag som vi hade fått och så småningom utkristalliserades diskussionen till att vi bestämde oss för att föreslå ett värde som lyfter fram vår personal och den gemenskapskänsla som kännetecknar vårt handelslag, berättar Paula Pajunen om arbetsgruppens arbete.

– Vårt förslag ”Vi jobbar tillsammans för varandra” godkändes av styrelsen, som också berömde det sätt på vilket vi involverade hela personalen.

Nästa steg är att göra hela personalen medveten om det nya värdet.

– I maj kommer alla enheter att göra en video om hur våra värden återspeglas i deras vardag, säger Paula Pajunen. Det är viktigt att alla i vårt handelslag känner till våra värden, jobbar enligt dem och framför allt att de kan omfatta dem.