Flaggan i topp på Varuboden-Oslas verksamhetsställen 28.8 för Finlands natur


Finska naturens dag har firats den sista lördagen i augusti sedan 2013. Flaggan hissas i topp för att hylla vår natur. Varuboden-Osla vill också lyfta upp dagen i fråga och flaggar på alla sina verksamhetsställen för att synliggöra de val som görs för naturens bästa i olika affärsfunktioner.

27.8.2021

Som ett handelslag vid kusten har Varuboden-Osla en mångskiftande natur på sitt område och naturen är starkt närvarande i hela verksamheten. Varuboden-Osla har förbundit sig till att minska de miljöeffekter som verksamheten orsakar och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet, och vi fäster särskild uppmärksamhet vid de här sakerna då vi renoverar eller bygger nytt.

– För tillfället har vi solpaneler på taket på sex enheter och markpaneler på ABC Kungsvägen, och fler ligger under planering, säger utvecklingschef Jukka Pöyhönen.

– I samband med renoveringar byter vi också ut kylutrustningen till utrustning som fungerar med koldioxid och som sparar in t.om. 40 procent energi, fortsätter Pöyhönen. Redan i de allra första skisserna då nya verksamhetsställen planeras, strävar man efter att beakta de faktorer som belastar miljön. Då är det också enklare att planera och göra reservationer för exempelvis solpaneler i själva konstruktionerna.

S-mobil-applikationen erbjuder ägarkunderna intressanta fakta om deras konsumtionsvanor och hur de påverkar naturen. I applikationen kan man exempelvis kolla upp koldioxidavtrycket för sina inköp, hur stor den inhemska andelen av matinköpen är och hur mycket frukt och grönsaker man plockar i sin kundkorg. Kalkylatorn för koldioxidavtrycket specificerar de olika produktgruppernas klimatpåverkan per månad och år på basis av de livsmedel som kunden köpt i butiken. Med kalkylatorn för inhemskt ursprung kan kunder kolla upp om enskilda produkter är inhemska eller inte. På matprodukter kan man följa upp hur inhemska råvarorna eller tillverkningsprocesserna är.

Med S-mobil kan kunder också helt konkret minska på miljöbelastningen genom att ta i bruk tjänsten för elektroniska kvitton.

– Från början av det här året har närmare 7 000 av våra kunder tagit i bruk tjänsten och inga onödiga kvitton skrivs ut i kassan eftersom kunden får sitt kvitto behändigt i elektronisk form till sin S-mobil, säger kundrelationsutvecklare Maria Hiltunen.

Redan under flera års tid har man fått köpa Svinnlådor och Svinnpåsar samt Brödis-påsar från alla affärer på vårt verksamhetsområde. I Svinnlådorna och Svinnpåsarna säljs frukter och grönsaker som utseendemässigt kanske inte längre är helt perfekta, men ändå är fullt användbara. I Brödis-påsarna i sin tur säljs bröd, där ”bäst före datum” går ut samma dag, till ett förmånligt pris.

– Varuboden-Osla har haft som mål att minska på matsvinnet och man har jobbat mycket på det redan under en längre tid bland annat då det gäller beställnings- och leveransprocesser och sortimentstyrning. Att märkbart minska på färskprodukternas svinn är en stor prestation i vårt arbete för omgivningen och hållbarheten, konstaterar branschdirektör Bengt Vinberg.

– I våra affärer finns också en stor mängd av lokala producenters produkter. Vi har drygt 200 lokala producenter och speciellt under skördesäsongen är produktsortimentet av grönsaker och rotfrukter stort. Genom att gynna de producenter som finns nära oss kan vi minska på de utsläpp som uppstår i och med transporten, men viktigare är ändå det att vi kan stöda de lokala producenterna och erbjuda våra kunder närområdets egna håvor, säger Vinberg.

Kunderna kan också istället för plastpåsar välja bland många mer naturvänliga alternativ. På frukt- och grönsaksavdelningarna finns det biologiskt nedbrytbara påsar, flergångskassar och papperspåsar och vid kassan kan inköpen packas ner i flergångs- eller tygkassar istället för plastkassar. De små plastpåsarna vid kassalinjerna slopades redan för något år sedan. På våra enheter med utlämningsställen fäster man också uppmärksamhet vid förpackningsmaterial och strävar efter att inte använda onödig plast. Alla inköp packas slutligen i papplådor. ­

– Genom att studera våra vardagliga sysslor strävar vi kontinuerligt efter att förbättra miljöeffekterna i hela vår affärsverksamhet, avrundar Vinberg.

På lördagen 28.8 vajar flaggorna för vår vackra natur på alla Varuboden-Oslas verksamhetsställen allt från den östligaste landsändan i Lovisa till den yttersta udden i det västligaste Hangö, och på Åland. På samma gång blir vi påminda om hur mycket vi tillsammans kan göra för att bevara vår natur och dess mångfald. Varuboden-Osla har förbundit sig att följa S-gruppens gemensamma klimatmål och målet är att vara klimatnegativt till år 2025.