Dags att kandidera till handelslaget Varuboden-Oslas fullmäktige


Handelslagets uppgift är att stöda det egna området.

29.1.2024

Handelslaget Varuboden-Osla är en viktig del av det den lokala vardagen och medverkar som arbetsgivare, investerare och utvecklare för hela regionen. Handelslaget är ett företag som ägs av sina kunder, och i beslutsfattandet representeras ägarkunderna av ett fullmäktige med 50 medlemmar från hela handelslagets verksamhetsområde. Mandatperioden för fullmäktige är fyra år.

Nomineringen av kandidater till valet inleds idag 29.1.2024 och avslutas 25.2.2024. För att kunna ställa upp som kandidat i valet ska en medlem ha blivit antagen som medlem i handelslaget före utgången av året före valåret, betalat hela andelsinsatsen och ha fyllt 18 innan röstningstiden börjar.

Kandidatlistorna publiceras i slutet av mars, och den egentliga röstningsperioden är 2.4–22.4.2024.

Handelslagsvalet är ett enkelt sätt att delta i samhälleligt beslutsfattande för den som är intresserad av samhällsfrågor. Fullmäktigearbetet ger insyn i handelsbranschen och konsumenternas vardag.

Läs mer om valet »