Byggarbeten på S-market Masaby påbörjades

29.7.2019

Varuboden-Oslas ansökan om bygglov för att bygga en ny S-market Masaby har vunnit laga kraft.