Betjäningsdisken i S-market Grani har övergått till en ny aktör

23.10.2023

S-market Granis eget mattorg stängdes 14.10.2023. Betjäningsdisken drivs nu av Palveleva Väänämöinen.

I och med den nya aktören kan det ske förändringar i utbud, priser och öppettider vid betjäningsdisken i S-market Grani.